Ceny vody neustále rostou. Kolik vlastně stojí litr vody? Na kolik nás přijde plná vana?

Ilustrační foto

Zvykli jsme si na to, že otočíme kohoutkem a teče pitná voda. Teče vždy, i když udeří sucha. Jenže tento luxus není zadarmo. Složenky platíme automaticky, aniž bychom měli představu, kolik vlastně stojí litr vody. A na kolik přijde třeba plná vana? To si spočítá jen málokdo.

Z čeho se skládá cena vody

Spotřeba vody za posledních 30 let klesá, avšak její cena naopak roste. Ceny vody se každoročně aktualizují, a to převážně směrem nahoru. Na většině území ČR se cena vody skládá z tzv. vodného a stočného. Vodné je platba za odebranou pitnou vodu z veřejné vodovodní sítě. Kolik jsme odebrali, zjistíme na vodoměru. Stočné je poplatek za vodu, kterou vypouští naše domácnost do odpadu. Zahrnuje odvod odpadní vody kanalizací a její vyčištění. Poplatek se opět odvíjí od odebraného množství vody naměřeného vodoměrem. Vodné činí přibližně jednu polovinu celkové ceny a stočné druhou.

Jak spočítat, kolik stojí litr vody?

Součtem vodného a stočného zjistíme celkovou cenu vody. Například v Ostravě činilo za r. 2019 vodné 39,31 Kč/m3 a stočné 41,40 Kč/m3, takže celková cena vody dosáhla 80,71 Kč/m3. Pro mnoho lidí je však m3 vody, tzv. kubík, poněkud nehmatatelnou veličinou. Dokážou si představit jeden litr nebo deset litrů vody, ale kubík? Kolik je to vlastně litrů?

Oprášíme nyní znalosti matematiky, které říkají, že 1m3 = 1 000 litrů. Takže nyní víme, že zmíněnou cenu 80,71 Kč zaplatíme, když spotřebujeme 1 000 litrů vody. Jeden litr vody tedy přijde v Ostravě přibližně na 8 haléřů, 10 litrů na 80 haléřů a 100 litrů na 8 Kč.

Na kolik nás přijde plná vana vody?

Záleží samozřejmě na rozměrech vany. Na jednu malou napuštěnou vanu se počítá přibližně 60 litrů vody. Pokud je však vana velká, může se jednat i o 200 litrů. Prázdná vana má samozřejmě mnohem větší objem, jenže ji nikdy nemůžeme naplnit po okraj, protože při vnoření naší maličkosti by voda přetekla a vytopila koupelnu. (Lidé kyprých rozměrů mají tu výhodu, že vanu zaplní svou tělesnou schránkou více, tudíž spotřebují o nějaké to deci vody méně.) V Ostravě by nás tedy jedna vana stála přibližně 5 Kč až 16 Kč v závislosti na velikosti vany. V případě tříčlenné domácnosti by každodenní rochnění ve vaně přišlo za měsíc na nějakých 450 Kč až 1 440 Kč. Nutno ovšem podotknout, že hovoříme o ceně studené vody. K té musíme připočítat ještě náklady na její ohřev, což se liší podle toho, jakým způsobem domácnost teplou vodu získává. Takže u uvedené ceny ze vanu rozhodně nezůstane. Ohřev vody totiž rozhodně není levnou záležitostí.