Narození dítěte. Kromě porodného můžete mít nárok i na finanční dar. Většina lidí to však neví

Ilustrační foto

Příchod potomka na svět je radostnou událostí, nicméně také dosti velkým zatížením pro rodinný rozpočet. A to zejména pokud tatínek příliš nevydělává nebo se dokonce nestará vůbec. Finanční injekce v podobě porodného se rozhodně hodí. V některých obcích či městech můžete mít nárok na další finanční sumu. Musíte si však o peníze sami požádat.

Porodné – pro koho a kolik

Nárok na porodné nemá automaticky každý. Nárok vzniká pouze u prvního a druhého dítěte. Také se posuzuje výše čistého příjmu rodiny, který v kalendářním čtvrtletí předcházejícímu datu porodu nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny. Při narození prvního dítěte se můžete těšit na 13 000 Kč a u druhého na 10 000 Kč. Pokud se u prvního porodu jedná o dvojčata, pak obdržíte 23 000 Kč. Nárok na porodné máte také v případě, kdy dítě přímo neporodíte, ale převezmete do trvalé péče dítě do 1 roku věku, a toto dítě je vaším prvním nebo druhým dítětem. Pokud splňujete dané podmínky a podáte si žádost o porodné, pak nárok na tento příspěvek máte automaticky ze zákona (zákon o státní sociální podpoře).

Finanční dar – kdo ho poskytuje a kolik

Další částkou, o kterou můžete zažádat, je přiznání finančního daru. Jak již plyne z názvu, nejedná se o dávku sociálního zabezpečení, ale o dar. Je to finanční dar, který poskytují některé obce či města nově narozeným dětem, aby motivovaly mladé lidi k životu v dané lokalitě. Na rozdíl od porodného vám na dar rozhodně nevzniká plošný nárok ze zákona. Je zcela v kompetencích dané obce či města, zda rozhodne, že ho bude poskytovat a za jakých podmínek. Zejména jde o to, jestli má město či obec možnost z finančního rozpočtu uvolnit potřebné finance a také, jestli potřebuje podporovat nárůst svého obyvatelstva. Výše finančního daru opět závisí na rozhodnutí obce či města. Například pro rok 2020 se v Uherském  Hradišti jedná o částku 5 000 Kč (byla zvýšena z dřívějších 1 000 Kč), v městě Slavičíně jde o 4 000 Kč a v obci Bohatice o částku 2 000 Kč.

Podmínky získání finančního daru

Obec či město si samo stanoví podmínky poskytnutí finančního daru, většinou jsou však velmi podobné. Pro rok 2020 platí, že dítě se musí narodit po datu 1.1. 2020 včetně (tedy ne v roce 2019) a musí mít v daném lokalitě  trvalý pobyt od okamžiku svého narození. Dále je zde podmínka říkající, že buď oba nebo alespoň jeden z rodičů (toto bývá upravováno různě) musí mít v daném místě nepřetržitý trvalý pobyt, a to alespoň po dobu jednoho roku. Rodiče rovněž nesmí být dlužníky města, např. dlužit za nájemné v městském bytě.

Nezapomeňte podat žádost

Peníze vám nepřijdou automaticky na účet, ale musíte si o  ně písemně požádat.  Příslušný formulář dostanete na úřadě. Následně musíte doložit potvrzení o bezdlužnosti a trvalém pobytu.

Pokud tedy očekáváte narození miminka nebo už jste čerstvými rodiči, zjistěte si na úřadě, jestli je u vás možnost získat tento finanční dar. Je škoda takové možnosti nevyužít.