Hormonální antikoncepce – neškodná pilulka moderní ženy?

Ilustrační foto

Hormonální antikoncepce se předepisuje automaticky jako na běžícím páse. Pokud řeknete, že ji nechcete, velmi často se setkáte s údivem ženského lékaře a sáhodlouhým výčtem jejich benefitů. Pilulky se běžně předepisují již patnáctiletým dívkám. Antikoncepce v tabletce a pohodlí s ní spojené se staly naprosto samozřejmou součástí našich životů. Díky tomu si jen málokdo uvědomuje, že se nejedná pouze o neškodný „bonbónek“, ale o léčivo, které může mít (obdobně jako každý lék) i vedlejší účinky.

Co je kombinovaná hormonální antikoncepce

V dnešní době tzv. pilulka obsahuje zpravidla dva hormony, proto se hovoří o kombinované hormonální antikoncepci (dále jen HA). Jedná se o ženské hormony estrogen a progestogen, které jsou do těla dodávány v syntetické, tedy uměle vyrobené, podobě.

Přínosy hormonální antikoncepce

Hlavním přínosem HA je téměř stoprocentní ochrana před nežádoucím početím. Díky tomu rapidně klesl počet potratů a s ním souvisejících zdravotních komplikací počínaje nemožností opětovného otěhotnění a konče těžkými dopady na psychiku ženy. Výzkumy ukázaly, že mezi další přínosy patří určité snížení  rizika rakoviny vaječníků, endometria (výstelka dělohy) a údajně tajné rakoviny střeva. Výhodou, kterou si mnoho žen pochvaluje, je zlepšení pleti, zejména v souvislosti s akné.

Vedlejší účinky

K nežádoucím vedlejším účinkům, které se mohu objevit zejména zpočátku užívání HA, patří zejména bolesti hlavy, napětí v prsou, „špinění“ mezi menstruacemi, nevolnost, zvýšení hmotnosti, pocity těžkých nohou, snížení zájmu o sex nebo výkyvy nálad. Ne všechny ženy musí tyto příznaky pozorovat. Jsou ženy, které vůbec žádné negativní změny nezaznamenají, ale naopak se radují ze zlepšené pleti a bujarého sexu. Nicméně těch méně šťastných, které trápí některé z výše uvedených problémů, není zrovna málo. Po nasazení HA je většinou potřeba chvíli počkat a zjistit, jak se tělo dávce umělých hormonů přizpůsobí. Některé nežádoucí problémy mohou po nějaké době samy odeznít, není však také vyloučeno, že se objeví problémy jiné. Existují také ženy, které jsou vůči uměle dodávaným hormonům velmi citlivé a HA užívat nemohou nebo trvá poměrně dlouho, než se pro ně podaří najít tu vyhovující.

Rizika dlouhodobého užívání

Americká společnost pro boj s rakovinou uvádí, že u žen, které dlouhodobě užívají HA může být zvýšené riziko výskytu rakoviny prsu v porovnání s  ženami, které HA nikdy neužívaly. Riziko údajně odezní, jakmile od vysazení HA uplyne deset a více let. Dle této společnosti rovněž dochází ke zvýšení rizika rakoviny prsu, a to zejména u žen, které užívají HA pět a více let. Riziko se zvyšuje s délkou užívání HA. (Zvýšenou míru rizika udávají v obou případech různé zdroje rozdílně, české materiály většinou hovoří pouze o mírném zvýšení rizika.) Pokud dojde k vysazení HA, pak se riziko s časem opět začne snižovat. Na druhé straně studie ukázaly, že dlouhodobé užívání HA snižuje riziko rakoviny vaječníků a endometria.

Dalším rizikem spjatým s užíváním HA je vznik krevních sraženin. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v jednom z našich příštích článků.