Dovolená v novém zaměstnání. Po jak dlouhé době na ni máte nárok? Můžete ji čerpat ve zkušební době?

Ilustrační foto

Nastoupili jste s novým rokem do nového zaměstnání. Pak se vám může stát, že si potřebujete vybrat nějaký ten den dovolené. Můžete si ale vzít týden dovolené třeba už v březnu? A co dovolená ve zkušební době?

Kolik musíte odpracovat

Pokud u nového zaměstnavatele odpracujete minimálně 60 dnů v daném kalendářním roce, vzniká vám v uvedeném kalendářním roce nárok na dovolenou. Zmíněných 60 dnů musí být u nového zaměstnavatele odpracováno v nepřetržitém pracovním poměru, tj. nemůžete u něj odpracovat např. 50 dní, pak si na chvíli odskočit k jinému zaměstnavateli, opět se vrátit a po dalších odpracovaných 10 dnech se dožadovat dovolené s tím, že už máte celkem odpracováno potřebných 60 dnů.

Odpracujete u zaměstnavatele celý kalendářní rok?

Po odpracování oněch 60 dnů, máte nárok na dovolenou (ze zákona minimálně v délce 20 dnů) za předpokladu, že u daného zaměstnavatele odpracujete celý kalendářní rok. Pokud však pracovní poměr u onoho zaměstnavatele bude trvat méně než kalendářní rok, pak máte nárok na tzv. poměrnou část dovolené. Ta činí za každý celý odpracovaný kalendářní měsíc jednu dvanáctinu dovolené, která by vám normálně náležela za celý odpracovaný kalendářní rok.

Například pokud byste začali nový pracovní poměr 1. července, tak k 31. prosinci byste měli odpracovaných 6 kalendářních měsíců, tudíž váš nárok na dovolenou by činil šest dvanáctin dovolené. V případě, že byste měli dovolenou v zákonem garantované délce 20 dní, pak by se jednalo o nárok na 10 dní dovolené.

Dovolená za odpracované dny

Pokud odpracuje u daného zaměstnavatele méně než uvedených 60 dní nepřetržitého pracovního poměru, pak máte nárok na tzv. dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za každých 21 odpracovaných dnů. Pokud byste tedy nastoupili 2. ledna a 2. března potřebovali nutně dovolenou, pak byste měli nárok na dvě dvanáctiny dovolené. Jednalo by se tedy o 3 dny v případě, že by vám zaměstnavatel ve smlouvě zaručil 20 dní dovolené za kalendářní rok. (Pokud poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden, totéž platí pro dvanáctiny dovolené.)

Zkušební lhůta a dovolená

Zkušební doba je zpravidla 3 měsíce (u vedoucích pracovníků 6 měsíců). Nebývá příliš obvyklé, aby si během ní zaměstnanec bral dovolenou, protože se má co nejvíce seznámit se svými pracovními povinnostmi. Je tedy zpravidla na dobré vůli zaměstnavatele, zdali dovolenou novému zaměstnanci schválí, a to zejména tehdy, pokud zaměstnanec neodpracoval dostatečný počet dní na to, aby mu nárok vznikl. Takže požadavek na dva týdny dovolené u moře, pokud jste odpracovali teprve dva měsíce, by byl z vaší strany velmi nadstandardní. Pokud byste však z naléhavých důvodů potřebovali den volna, dalo by se předpokládat, že vám ho zaměstnavatel schválí.