COVID-19 a číslo R – důležitější než kterékoli jiné. Jeho vývoj záleží na každém z nás

Ilustrační foto

Počet nakažených infekcí COVID-19 nejen v Evropě, ale také v ČR neustále roste. Čím více je celkově nakažených, tím větší je každodenní nárůst těch, kteří se nově nakazili. Kdy se tato roztočená spirála zastaví? A co se musí stát, aby nemocných začalo ubývat?

Číslo R

O vývoji nákazy hovoří právě číslo R neboli reprodukční číslo, které se nevztahuje pouze ke koronaviru, ale k jakékoli infekci obecně. Tento ukazatel říká, kolik lidí průměrně nakazí jeden nemocný člověk. Je-li jeho hodnota rovna jedné, pak jeden nemocný nakazí v průměru jednoho dalšího člověka. Čím větší je toto číslo, tím více lidí daný člověk nakazí, a tím rychleji se nemoc šíří v populaci. U koronaviru se podle dosavadního celosvětového vývoje odhaduje, že jeden infikovaný jedinec přibližně nakazí další dva až čtyři lidi. (Obdobných hodnot dosahovala Španělská chřipka nebo SARS, avšak na tyto nemoci umíralo mnohem více lidí než prozatím na COVID-19). V ČR dle dostupných informací dosahoval ukazatel R hodnoty 2,5 k datu 16.3. 2020. Díky přijatým opatřením se podařilo k 19.3. 2020 dosáhnout jeho snížení na hodnotu 2.

 Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Když jeden nakazí další dva

Tato hodnota je však stále příliš velká. Podívejme se totiž, co se děje, pokud R=2. V tomto případě každý nemocný nakazí dva nové lidi. (Pro zjednodušení předpokládejme, že nakažený předá nákazu dalším dvěma vždy následující den nemoci.) První nemocný nakazí dva lidi, tito dva nakazí další dva. Nově máme již čtyři nemocné, tito čtyři nakazí opět každý dva, takže nově přibude dalších osm nemocných. Těchto osm nově nemocných nakazí opět každý po dvou zdravých lidech, takže máme šestnáct nově nakažených.  Z počátečního jednoho nemocného došlo během pěti dní k rozšíření nákazy na 31! Pokud bychom přidali ještě jeden den, tak by nově nakažených bylo již 32 a celkový počet nemocných by se vyšplhal až na 63!!!

Jaké R potřebujeme

Počet nemocných v populaci začne klesat teprve, pokud R bude menší než jedna. Například je-li R=0.5, pak na jednoho nemocného připadá z matematického hlediska jen polovina nově nakaženého. Protože v praxi nakazit jen půl člověka nejde, znamená to, že dva nemocní nakazí nově už jen jednoho člověka. Ideální, magickou, hodnotou by bylo číslo blížící se co nejvíce nule, to by znamenalo postupné vymizení infekce.

Závisí na každém z nás

Je tedy jasné, proč je tak nezbytně nutné přijmout jakékoli opatření, které může byť jen trochu snížit riziko přenosu infekce. Dodržujme tedy domácí izolaci a nosme roušky!!!