Když je nejhůř. Mimořádná sociální dávka okamžité finanční pomoci – díl II

Ilustrační foto

Ocitli jste se v situaci hmotné nouze a nemáte z čeho zaplatit důležité jednorázové poplatky? Nebo vám dosloužila pračka či potřebujete dítěti koupit základní vybavení a nemáte na něj? Díky koronavirové pandemii nebudete v této problematické situaci sami. Přečtěte si, kdy vám může pomoci sociální dávka Mimořádné okamžité pomoci.

V prvním dílu jsme hovořili o tom, jaké základní podmínky musí člověk splnit, aby se mohl ucházet o Mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). Hovořili jsme také o jedné ze situací, kdy lze typicky o dávku zažádat, a to o katastrofách a dalších mimořádných situacích, mezi které lze zařadit také současnou pandemii. Nyní si přiblížíme další situace, kdy můžete o dávku MOP požádat.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zdraví v ohrožení

Vám nebo vašemu dítěti hrozí díky nedostatečným finančním prostředkům vážná újma na zdraví, např. v důsledku hladovění. V tomto případě můžete požádat o dávku, která doplní váš příjem tak, abyste dosáhli existenčního minima. Toto bylo od 1.4. 2020 navýšeno na 2490 Kč. Pokud se jedná o nezaopatřené dítě, pak se bude jednat o životní minimum (jeho konkrétní výše závisí mimo jiné na věku dítěte). Dávku lze čerpat dokonce opakovaně. Nemusí být však nutně celá vyplacena v penězích, ale člověk může obdržet také poukázky. Děje se tak zejména v případech, kdy existují obavy, že by dotyčný peníze neutratil za nezbytně potřebné věci, ale za alkohol nebo cigarety. Poukázky připomínající stravenky slouží zejména na nákup potravin, nutných hygienických prostředků a lékárenského zboží, dále dětské zboží, oblečení nebo obuvi.

Nezbytné jednorázové poplatky

Jste na tom finančně tak špatně, že vám nezbudou peníze na úhradu jednorázových výdajů. Může se jednat například o poplatky za vystavení nových dokladů při změně trvalého bydliště nebo jejich ztrátě, poplatky související s vaším přijetím do nového zaměstnání , např. úhrada poplatku za lékařskou prohlídku (pokud si ji musíte předem uhradit sami) nebo vystavení ověřené kopie rodného listu apod.

Základní nutné vybavení

Pokazí se vám pračka nebo lednička, ale nemáte na opravu. I tehdy vám může být poskytnuta MOP, a to na uhrazení opravy nebo, jestliže spotřebič již opravit nelze, na nákup nového (samozřejmě v adekvátní cenové relaci). Příspěvek vám však bude jen stěží poskytnut na myčku nádobí, které lze docela dobře umýt klasickým způsobem, zejména pokud vaše domácnost nedosahuje rozsahu školní třídy. Maximální výše dávky v kalendářním roce nesmí překročit 10násobek životního minima jednotlivce, tj. od 1.4.2020 částku 38 600 Kč.

Nezbytné potřeby pro děti

Koupit dětem pastelky nebo školní aktovku jste ještě zvládli. Když ale děti přijdou s požadavkem, že díky on-line vzdělávání potřebují alespoň tablet, tak na něj vám v situaci, kdy jste doma jako matka samoživitelka a ještě k tomu momentálně bez práce, již finance nevyjdou. Dávka MOP je rovněž určena na jednorázový výdaj související se sociálně právní ochranou dětí, tedy například se zakoupením nezbytných školních pomůcek nebo úhradou aktivity (např. školní kroužek), který má pro rozvoj dítěte zásadní význam. Maximální výše dávky v kalendářním roce opět nesmí překročit 10násobek životního minima jednotlivce, tj. od 1.4.2020 částku 38 600 Kč.

Je dobré vědět, že obecně nárok na dávku nelze přiznat zpětně, např. až po zakoupení dané věci.

Jak o dávku požádat

Aby se zabránilo šíření koronavirové infekce, ÚP v současnosti omezuje osobní kontakt s klienty na minimum. Osobní konzultace je možná pouze po předchozí domluvě. Formuláře a podrobné informace jsou k dispozici na webu MPSV. Vyplněné je lze podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Součástí žádosti o MOP je také váš stručný popis závažné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita. Pokud něco v žádosti uvedete nepřesně nebo neúplně, pracovníci ÚP by vás měli sami kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy. Chybně vyplněný formulář neznamená tedy, že vaše žádost skončí v koši.