Další vlna rozvolňovacích opatření. Kdy přijde a co nám umožní?

Ilustrační foto

Už nejsme odkázáni jenom na potraviny, drogerie a lékárny. Rozšiřují se naše možnosti nakupování. Také už nemusíme chodit ven maximálně po dvojicích a postupně se otevírají posilovny a knihovny. Můžeme si na ulici koupit i nějaké občerstvení, momentálně alespoň přes výdejní okénko. Také si můžeme nechat ostříhat svého psa. Kdy budeme moci nechat ostříhat i sebe anebo si nakoupit v obchodním centru? Kdy nastane a co všechno přinese další vlna rozvolňovacích opatření?

Nutná podmínka

Přísná opatření, která tvrdě zasáhla do běžného života jak jednotlivců, tak celé společnosti, se postupně uvolňují. Podmínkou je i nadále příznivá epidemiologická situace. Reprodukční číslo se postupně podařilo snížit z výchozí hodnoty 2,5 na 0,7. Znamená to, že deset nemocných nyní nakazí přibližně 7 lidí místo původních 25.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Časový plán rozvolňovacích opatření

Poslední rozvolnění nastalo 27.4., kdy se otevřela velká část provozoven s plochou do  2 500 m2, autoškoly, posilovny, knihovny, zoo, bohoslužby. Vše za určitých omezujících podmínek. Další vlny mají následovat 11. května, 25. května a nejdříve 1. června 2020.

Kam budeme moci zajít od příštího pondělí

Počínaje 11. květnem 2020 budou moci otevřít následující provozovny:

 • všechny provozovny v nákupních centrech nad 5000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb);
 • provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz);
 • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;
 • holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a pedologie.

Podmínkou je dodržení zásad zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Pro kadeřnictví, manikúry, kosmetické služby, masáže atd. platí mimo jiné, že osoba poskytující službu musí použít jak roušku, tak ochranný štít (tzv. zdvojená ochrana dýchacích cest), dále také rukavice (neplatí pro masáže) a mezi zákazníky musí být minimálně rozestupy 2 m. Po obsloužení každého zákazníka je nutná desinfekce všech použitých prostředků a pomůcek.

Opět se zpřístupní kulturní a sportovní vyžití pro větší počet osob:

 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to veřejné i soukromé;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Podmínkou je, že se akce nesmí zúčastnit více než 100 osob ve stejný čas. V kinech nebo divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou smět sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat jedno volné sedadlo. Muzea a galerie musí na každého návštěvníka zajistit alespoň 10 m2 kvůli bezpečným rozestupům.

Otevřou se školy pro malé skupiny žáků, například:

 • možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině (toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe).

Zdroj: MZČR