Když nemáte na nové, koupíte ojeté. Co se ale stane, když zjistíte, že bylo kradené?

Ilustrační foto

Koronavirová krize zamávala s našimi příjmy. Přibývá lidí, kteří musí slevit ze svých původních plánů a místo nového si pořídit starší. Nemusí se jednat pouze o auto, ale také třeba o mobil nebo tablet. Při troše smůly se může přihodit, že radost z výhodné koupě vystřídá úlek. A to když se dozvíte, že věc, za kterou jste řádně zaplatili, byla kradená. Můžete o ni přijít?

Při koupi starší a již použité věci kupujete vždy tak trochu „zajíce v pytli“, co se týká kvality. Je zde však ještě jedno významné riziko, které je mnohdy neprávem opomíjeno. Věc totiž může být kradená. Možná se uklidňujete tím, že když věc řádně koupíte v bazaru (tedy zaplatíte za ni a také obdržíte kupní doklad), není třeba se ničeho obávat. Realita ovšem není tak růžová.

Kdy vás dobrá víra neochrání

Občanský zákoník v § 1 110 říká. „Získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky.”

Přeložme nyní stěžejní paragraf do srozumitelné češtiny. Pokud koupíte použité zboží od podnikatele, který se prodejem těchto věcí zabývá (tj. auto v autobazaru, mobil v bazaru nebo zastavárně) a ukáže se, že je kradené, pak máte povinnost vydat tuto věc původnímu vlastníkovi. Tedy tomu, komu byla odcizena, a to i přesto, že jste o jejím kradeném původu neměli nejmenší potuchy. Důležitou roli zde hraje čas. Původní majitel se o danou věc musí přihlásit nejpozději do tří let od chvíle, kdy mu byla odcizena. Například čtyři roky budete jezdit s autem, které jste si pořídili v autobazaru. Najednou se někdo přihlásí s tím, že vaše auto je vlastně jeho, protože mu bylo ukradeno. V této situaci jste již za vodou, protože původní majitel propásl lhůtu tří let.

Dobrá rada nad zlato

Co ovšem dělat, pokud se původní majitel auta přihlásí v dané lhůtě? Pak nezbývá nic jiného, než se domáhat vrácení peněz u prodejce, tj. v případě auta v dotyčném autobazaru, v případě kradeného mobilu v bazaru či zastavárně. Pokud máte doklady o koupi v pořádku, pak budete schopni doložit podstatné důkazy skutkové podstaty.

U auta prozkoumejte VIN kód

Při koupi auta je proto důležité prověřit si původ auta ještě před podepsáním kupní smlouvy. Většinou toto můžete požadovat přímo po prodejci. Pokud si chcete auto ověřit sami, pak věnujte pozornost tzv. VIN kódu (z anglického Vehicle Identification Number), často označované jako číslo karosérie. VIN se musí shodovat jednak v celém autě (nejlépe viditelný je na výrobním štítku, často v dolní části předního okna na straně řidiče) a jednak s kódem uvedeným v servisní knížce a v dokladech od auta. Pomocí kontroly VIN kódu můžete také zjistit, zdali auto není kradené nebo bourané.

U mobilu si zjistěte IMEI kód

IMEI (z anglického International Mobile Equipment Identity) je výrobní číslo mobilu. Pokud váš mobil ztratíte nebo si budete kupovat použitý, pak si toto číslo určitě poznamenejte. Najdete ho na krabici od mobilu, v záručním listě a také na mobilu samotném, kde bývá umístěno např. pod baterií. Díky tomuto číslu můžete starší mobil prolustrovat v internetové policejní databázi kradených mobilů.