Hrozí vám ztráta zaměstnání? Úřady práce připravují nový projekt, který má pomoci při hledání nové práce

Ilustrační foto

Pro zaměstnance, kteří obdrželi výpověď, připravují úřady práce národní projekt s názvem Outplacement. Jeho cílem je pomoci zaměstnancům, kteří se nyní nacházejí ve výpovědní lhůtě, ještě dříve než o práci skutečně přijdou, a dostanou se tak do databáze nezaměstnaných uchazečů o práci. Pomoc by se měla týkat  4 000 lidí, kteří by se díky ní měli co nejrychleji opět uplatnit na trhu práce.

Termín projektu a způsob financování

Projekt poběží od od 1. června 2020 do 30. června 2022. Realizuje jej Úřad práce ČR v rámci celé republiky
(vyjma hlavního města Prahy). Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  Na tento dvouletý projekt má ÚP ČR  k dispozici celkem 484 mil. Kč. Aby mohl zajistit jeho fungování, přijme do svých řad asi 152 nových pracovníků.

Komu je projekt určen

Jak již bylo řečeno, podstatou projektu je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z práce. Jde zejména o pracovníky podniků, kteří jsou ve výpovědi. Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo jsou ve výpovědní době a současně se zaevidovali na ÚP jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Náplň projektu

Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také například kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení, finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti interpersonálních vztahů, komunikačních dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání, mohou takto využít projekt jako speciální podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví, kam dále směřovat nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

Projekt jako výzva pro potenciální zaměstnavatele

Projekt se také snaží oslovit potenciální zaměstnavatele. Pokud přijmou propuštěného uchazeče o práci, mohou čerpat významné výhody. Zejména se jedná o příspěvky na mzdy v rámci nově vytvořených pracovních míst. V případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat.

Tento  typ projektu má z praxe velmi pozitivní ohlasy. Jeho spuštění v celé ČR předcházely praktické zkušenosti ze tří regionů. Konkrétně se jednalo o Kraj Vysočina, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj, kde pomohly stovkám lidí.

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto projektu, musíte se obrátit na ÚP již v okamžiku, kdy jste ve výpovědní době nebo kdy vám výpověď hrozí, nikoli až budete propuštění.

Zdroj: MPSV