Jak zjistit, jestli vám hrozí velká voda? Využijte mapy povodňových rizik pro pojišťovny

Ilustrační foto

Povodně zasáhly v minulých dnech značnou část našeho území a napáchaly nemalé škody. Mnohem lépe na tom byli ti, kteří měli uzavřené pojištění. Je možné předvídat, jestli právě váš dům bude zasažen velkou vodou, nebo budete pravděpodobně patřit k těm šťastlivcům, kteří sledují povodně jen na televizní obrazovce?

O tom, že před velkou vodou nestačí být jen pojištěn, ale že musíte být pojištěni správně, jsme hovořili v nedávném článku. Pro pojistné účely se totiž rozlišuje mezi povodní a záplavou, rovněž se vyplatí znát rozdíly mezi pojištěním nemovitostí a staveb a pojištěním domácnosti.

Povodňové mapy

Jak ale zjistit, jestli místu, kam se chcete stěhovat nebo kde již pár let bydlíte, hrozí povodně nebo záplavy, aniž byste pracně vyhledávali a obíhali starousedlíky? Můžete využít tzv. povodňové mapy. Tyto mapy slouží primárně pro potřeby pojišťoven. Vznikly v letech 2002 až 2003, v podstatě jako reakce na katastrofické povodně v Čechách v r. 2002 a na Moravě v r.1997. Zobrazují teoretickou míru rizika, že daná oblast bude zasažena povodní nebo záplavou. Hovoří se o tzv. povodňovém zónování. Mapy jsou přístupné nejen pojišťovnám, které na jejich základě rozhodují o tom, zda jste z jejich pohledu rizikový klient, ale také veřejnosti.

Povodňové zóny a pojištění

Podle míry nebezpečí povodně se rozlišují čtyři tarifní povodňové zóny. Zóna 1 znamená zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně a záplavy, zóna 2 nízké nebezpečí, zóna 3 střední a zóna 4 znamená vysoké nebezpečí záplavy nebo povodně. Je pravděpodobné, že výše vaší pojistky bude mimo jiné ovlivněna právě tím, v jaké zóně se nachází váš dům nebo byt. Pokud byste byli příliš rizikovým klientem (tj. zóna 4), mohlo by se stát, že vás některá pojišťovna odmítne pojistit. Mnohdy je však možné individuální řešení, např. pokud bydlíte ve vyšším patře nebo pokud jsou v dané oblasti vybudovány protipovodňové zábrany.

 Do jaké zóny spadá vaše nemovitost?

Jak již bylo řečeno, povodňové mapy jsou užitečné nejen pro pojišťovny, ale také pro „obyčejného smrtelníka“. Jak se k nim tedy dostanete, abyste zjistili, jak na tom jste z hlediska bezpečí před velkou vodou? Mapu najdete na webových stránkách České asociace pojišťoven (ČAP).Když odsouhlasíte licenční podmínky použití map, jste vyzváni k zadání parcely či adresy nebo přímo vyhledáte dané místo na mapě. Pro vygenerování příslušné povodňové mapy pak musíte zadat svou e-mailovou adresu a opsat bezpečnostní kód. V řádu několika minut obdržíte na uvedené adrese e-mail obsahující zprávu o nebezpečí povodně s mapou oblasti, v které se nachází vaše nemovitost a s číslem příslušné rizikové zóny. Tato služba je zcela zdarma, musíte ji však používat jen pro své soukromé informační účely.