Co platí ohledně placení u zubaře. Kde najít, co za vás hradí pojišťovna

ilustrační foto (zdroj shutterstock)

Kdysi se říkalo, že bohatého Američana poznáte podle zubů – má je krásné, a chudého taky – má je zkažené nebo žádné. Pryč je ovšem doba, kdy toto rčení platilo pouze pro Spojené státy americké. Dnes už začíná platit také u nás. A není divu. Zubařů je nedostatek. Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří svého zubaře mají i v dnešní době, nemáte ještě úplně vyhráno. Dost záleží také na jeho ceníku a výši vašeho bankovního konta. Co obecně platí pro pacienty ohledně plateb u zubaře? Jak to, že za stejný úkon můžete u tří zubařů zaplatit různě?

Kdy zaplatíte úplně za všechno

Váš lékař by měl být ve smluvním vztahu s vaší zdravotní pojišťovnou. Pokud s ní nebude mít smlouvu, můžete k němu samozřejmě chodit také, ale musíte počítat s tím, že budete platit za veškeré provedené úkony i za veškerý použitý materiál.

Jak poznáte, za co neplatíte

Pokud chodíte k lékaři, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, pak nebudete muset platit za všechny úkony, ale jen za některé. Nejde o to, že by zubař některé věci dělal zdarma, ale jde o to, že mu je nebudete muset hradit vy, jakožto pacient, ale vaše zdravotní pojišťovna. Kde tyto informace najdete? Najdete je v tzv. úhradové vyhlášce platné vždy pro určité období (konkrétně příloha č. 11 k vyhlášce č. 268/2019 Sb.). Kromě toho je povinností každého lékaře mít k dispozici ceník služeb. V případě pochyb však můžete nahlédnout právě do oné vyhlášky.

Můžete si doplatit rozdíl mezi obyčejnou a lepší plombou?

Odpověď je stručná. Nemůžete. U stomatologických výkonů není možné doplácet rozdíl mezi standardním ošetřením hrazeným pojišťovnou a nadstandardním úkonem. Výkon je totiž lékaři pojišťovnou hrazený buď celý (tudíž pacient neplatí nic), anebo hrazený není, a tehdy si jej musí zaplatit pacient sám v celkové výši. Takže buď u konkrétního zubu dostanete plombu z dózovaného amalgámu, za kterou platit nebudete, nebo např. bílou plombu, kterou budete muset uhradit sami, a to v celé výši (cca 1 300 až 2 300 Kč).

Jak to, že ceny nejsou u všech zubařů stejné?

Ceny různých úkonů se opravdu mohou v rámci jednotlivých stomatologických ambulancí lišit. Důvodem je rozdílná cena, za kterou lékaři pořizují potřebný materiál (např. zubní výplně na plomby) a také náklady na provoz samotné ordinace (např. nájemné bude větší v centru města než na vesnici). A v neposlední řadě si lékař také započítá svou práci.

Když lékař není sdílný, ptejte se!

Obecně platí, a to nejen pro stomatologické výkony, že je povinností lékaře seznámit pacienta jak se standardním ošetřením, tak s tím, co pro něj lékař může udělat navíc, např. s použitím nadstandardních materiálů. Pacient pak musí s daným výkonem a jeho cenou souhlasit. Samozřejmě by měl vždy dostat potvrzení o úhradě. Naneštěstí realita je taková, že mnoho zubařů posadí pacienta do křesla, mlčky ho ošetří a vyřknou cenu, v lepším případě ho obohatí o několik odborných pojmů, kterým pacient nerozumí. Takže se raději vždy na vše dopodrobna vyptejte, aby se nestalo, že vám zubař sice zachrání zub, ale po vyslechnutí ceny dostanete infarkt. Pokud se bojíte na něco v ordinaci ptát, vězte, že na zodpovězení svých otázek máte nárok, a to přímo ze zákona.

O tom, za jaké úkony byste u zubaře neměli platit, se dozvíte v jednom z našich příštích článků. Navíc se také dozvíte, kolik zubaři hradí pojišťovna za umrtvení nebo za vytržení zubu.