Pozor na rozinky s obsahem minerálních olejů. Tyto oleje nemají totiž s minerály nic společného

Ilustrační foto

Rozinky obsahují celou řadu pro tělo prospěšných látek, avšak ropné oleje mezi ně rozhodně nepatří. Na jejich přítomnost upozornila potravinářská inspekce, která zjistila kontaminaci u 21 tun rozinek. O jaký produkt se konkrétně jednalo? A odkud pocházel? A co má s ropu společného minerální olej?

Pozor na závadný produkt

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Orient Bohemia s.r.o., Na Sezníku 309/4, Olomouc, aby neprodleně stáhla z tržní sítě potravinu Rozinky Malayer, označení šarže a datum minimální trvanlivosti do: 12/2021, velikost balení: 10 kg a 1 kg, země původu: Irán.

Co zjistil laboratorní rozbor

Laboratorní rozbor v potravině potvrdil přítomnost minerálních (ropných) olejů (frakce C18 – C42) v množství 173 miligramů na kilogram (mg/kg). Zákon však nepřipouští přítomnost jakéhokoli detekovatelného množství minerálních olejů.

Inspektoři odebrali vzorek ve velkoskladu společnosti Orient Bohemia s.r.o., celková velikost nevyhovující šarže představovala 21 tun. Dodavatelem potraviny ze země původu je dle průvodní dokumentace subjekt: Mr. Amin Mearaji Far, TABRIZ – Irán.

Výrobek nesmí na trh

Inspektoři SZPI proto dovozci zakázali uvádět na trh dosud neuvolněnou část závadné šarže potraviny a dále nařídili okamžité stažení uvolněné části šarže od všech odběratelů. Šetření dalších fází odběratelského řetězce ze strany SZPI pokračuje. SZPI informaci vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. S kontrolovanou osobou Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Minerální oleje nemají s minerály nic společného

Označení „minerální“ oleje je poněkud matoucí, protože navozuje představu o přítomnosti zdraví prospěšných minerálů rozpuštěných v přírodním oleji. Pravdou je však naprostý opak. Jedná se o syntetické látky produkované petrochemickým průmyslem, tedy průmyslem zpracovávajícím ropu. Velkou výhodou minerálních olejů je, že jsou relativně levné, a proto se zpravidla vyrábějí ve velkém množství. Mají široké uplatnění, a to jako rozpouštědla, maziva, součást tiskařským barev atd. Často se také přidávají do kosmetiky, což bývá předmětem mnohdy bouřlivých diskuzí. V potravinách nemají v žádném případě co dělat. Pokud se minerální oleje dostávají do organismu v nepřípustných dávkách pravidelně, mohou způsobovat  poškození jater, lymfatických uzlin, imunitního systému, působit mutace či rakovinné změny.

Zdroj: SZPI