Možná bude příští rok prevence rakoviny děložního čípku rozšířená o nový test zdarma. V čem test pomůže?

Ilustrační foto

Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším typem rakoviny, na který ženy umírají, a to v celosvětovém měřítku. Smutné prvenství patří rakovině prsu. V naší republice je ročně diagnostikováno více než 1000 nových případů karcinomu děložního čípku, přičemž až 40 %, tedy 400 žen, svému onemocnění podlehne. Test DNA HPV může tuto smutnou statistiku pomoci změnit. Tento test je k dispozici již několik let, nicméně teprve nyní se rýsuje možnost, že bude zaveden v rámci preventivních gynekologických prohlídek. Ženy si ho tedy nebudou muset platit, protože by jim ho měla uhradit zdravotní pojišťovna. Proč je tento test natolik významný?

Co je vlastně HPV

Zkratka HPV (z anglického Human Papiloma Virus) označuje lidský papiloma virus. Odhaduje se, že existuje přes 100 typů těchto virů. Přibližně 40 % HP virů postihuje oblasti pohlavních orgánů. Některé tipy představují pro člověka jen mírné riziko, jiné pro něj mohou být naopak dosti nebezpečné. Vysoce rizikové typy jsou původci rakovinného bujení, méně rizikové typy způsobují např. vznik genitálních bradavic, a to u žen i mužů. I tato méně nebezpečná forma nákazy dokáže život velmi zkomplikovat, navíc léčba bývá často problematická.

S infekcí HPV se v průběhu svého života setká až 80 % lidí. O tom, jak se přenáší, se dočtete více zde. Z velké části si s infekcí poradí samotný imunitní systém. Pokud se tak však nestane, může dojít až k rozvoji zmíněného onkologického onemocnění. Onemocnění se zpravidla vyvíjí řadu let a zpočátku bývá pro ženu naprosto bezpříznakové. Právě proto jsou tolik důležité pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa.

Klasické gynekologické stěry

Zdravotní pojišťovny hradí ženám jednu preventivní prohlídku ročně. Její součástí jsou stěry z děložního hrdla, tzv. cytologie.  Ženě je odebrán vzorek tkáně z děložního čípku a následně odeslán do laboratoře k cytologickému vyšetření. Toto vyšetření zkoumá, jestli se u buněk získaných odběrem neobjevily nádorové nebo přednádorové změny. Samozřejmě záleží také na šikovnosti lékaře a na tom, jestli se mu podaří odebrat vzorek z celé oblasti, což nemusí být vždy úplně jednoduché. Dále také na kvalitě testovací laboratoře. Právě proto testy mohou dělat jen ty, které mají speciální certifikaci. Nicméně dle zahraničních studií metoda chybovala až u 32 % žen s HPV. Není na místě ji však pouze kritizovat. Má za sebou téměř stoletou historii a znamenala doslovný průlom v lékařské vědě. Má ale svá určitá omezení.

Nový HPV DNA test

A právě tato omezení dokáže významně překonat Test HPV DNA. Ten je totiž schopný v získaném vzorku buněk odhalit DNA papiloma viru, a to ještě dříve než dojde v děložním čípku k nežádoucí změně. Tedy mnohem dříve než cytologický stěr. Test HPV DNA je znám již více let, nicméně ženy o něm zpravidla vůbec neví a ještě donedávna ani lékaři nebyli plně informovaní. Pokud o něj měly ženy zájem, musely si ho ohradit (cena cca 1 000Kč.)

 Kdy budou mít ženy test zdarma

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu zveřejnilo tiskovou zprávu, že ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi navrhne zavedení preventivních HPV testů všem ženám po dovršení 35 a 45 let. Záměr podpořily také zdravotní pojišťovny, které přislíbily jejich hrazení. Test by rozlišil pozitivní ženy, které mají v budoucnu velkou pravděpodobnost rozvoje rakoviny děložního čípku a těm by byla v následné péči věnována zvýšená pozornost, od negativně testovaných s minimálním rizikem.

Pro ženy bude však i nadále vysoce žádoucí pravidelné docházení na preventivní kontroly (což ke své škodě podceňují zejména ženy po přechodu) a také absolvování klasické „cytologie“, protože ta může navíc odhalit strukturální změny, které s HPV infekcí nesouvisí.