Darování krve vs. darování plazmy. Obojí zachraňuje životy. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Krev. Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay, free image

Darováním krve nebo krevní plazmy můžete pomoci zachránit lidské životy. Díky transfúzi krve mnoho pacientů přežije např. těžké úrazy a složité operace. Krevní plazma, která se získává z krve, je zase nezbytná např. pro výrobu léků pomáhajících při léčbě závažných popálenin, poruch srážlivosti krve nebo obranyschopnosti organismu a dokonce i při léčbě onkologických onemocněním. Krev je vzácná životodárná tekutina, kterou se prozatím nepodařilo uměle vyrobit. Kdy můžete krev nebo krevní plazmu darovat a jaký je mezi těmito odběry rozdíl? Co vaše tělo méně zatíží?

Kdo může darovat

Krev může obecně darovat každý zdravý člověk ve věku 18–65 let (prvodárci do 60 let) s váhou minimálně 50 kg, obdobné platí i pro krevní plazmu. Vždy si však raději zjistěte konkrétní podmínky daného odběrového centra, naše informace jsou orientační. Někde např. vyžadují pro odběr plazmy minimální věk 21 let. Dále je nutné mít tzv. dobrý žilní vstup na pažích, aby vám bylo možné krev bez problémů odebrat.

Co znamená být zdravý

Krevní centra zveřejňují podrobný seznam podmínek, kdy lze dotyčného zařadit do registru. Namátkou dárci krve nesmějí trpět psychickým, revmatickým či kožním onemocněním nebo onemocněním nervové soustavy (např. epilepsií), nesmí mít cukrovku léčenou inzulínem, nesmí mít prodělané nádorové onemocnění či být po transplantaci. Ženy nesmí být těhotné či kojit. Pokud máte piercing nebo tetování, od jeho aplikace musí uplynout min. 6 měsíců.

Odborná vyšetření

Nutnou podmínkou je vstupní vyšetření a dále pak průběžná vyšetření. Zpravidla jde o krevní odběry testující pokaždé krevní obraz, HIV, infekční žloutenku typu A, B, C a syfilis. Jednou za rok se testuje také celková bílkovina a hladina protilátek. Rovněž je vyšetřena krevní skupina a Rh faktor. Dále se zjišťuje tlak, pulz, teplota, případně EKG.

Odběr krve vs. krevní plazmy

Při odběru krve je dárci odebráno cca 470 ml krve. Vlastní odběr trvá 5–10 minut, celková doba na transfúzním oddělení zabere cca 90 minut. Odběr krevní plazmy, na rozdíl od krve, vyžaduje speciální postup, tzv. plazmaferézu. Při něm se v krevním separátoru oddělí tekutá plazma od krvinek, přičemž krvinky se vrátí s fysiologickým roztokem a protisrážlivým prostředkem stejnou kanylou do krevního oběhu dárce. Vše trvá max. 60 minut. Objem odebrané plazmy závisí na váze dárce a pohybuje se v rozmezí 700 až 850 ml.

Plazma je šetrnější

Odběr plazmy je pro dárce méně náročný. Tělo dokáže odebranou plazmu nahradit přibližně do 48 hodin. U odběru krve je to běh na delší trať. Její odebraný objem se nahradí během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dnů a červené krvinky potřebují až 2–3 týdny.

Jak často darovat

Darování plné krve je právě z uvedených důvodů náročnosti na její obnovu omezeno pro muže zpravidla na 4 odběry ročně (výjimečně 5) a pro ženy na 3 (výjimečně 4), min. interval mezi odběry 10 týdnů. U plazmy je min. interval 2 týdny a max. objem za rok je 25 l.

A jak je to s odměnou za darování krve či plazmy? Kolik dostanete za odběr? Odpověď vám přineseme v jednom z našich zítřejších článků.