Metropole slaví výročí 100 let od vzniku Velké Prahy, přijďte se podívat na výstavu

Ilustrační foto

PRAHA – Milovníci Prahy si mohou prohlédnout proces zvětšování jejího území na výstavě Velká Praha – 100 let od sloučení Prahy s předměstími. Výstava je volně k vidění od 1. do 30. dubna 2022 před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí. Připravili ji Pražský magistrát a Archiv hlavního města Prahy.

„Výstava Velká Praha není jen oslavou vzniku hlavního města jako metropole, ale je i vzpomínkou na naše předchůdce ve vedení města. Jejich úsilí spravovat Prahu komplexně jako jeden celek je pro nás velkou inspirací a motivací pokračovat v jejich práci a rozvíjet město ku prospěchu všech Pražanů,“ uvedla radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Venkovní výstava ukazuje stoletou cestu od roku 1922, kdy byla Praha spojena s 37 blízkými i vzdálenějšími předměstími do jednoho celku Hlavního města Prahy.

Na osmi oboustranných panelech je v češtině i angličtině představen rozvoj Prahy v období mezi dvěma světovými válkami. „Tento časový úsek autoři výstavy vybrali záměrně, protože právě tehdy se hlavní město běžně nazývalo souslovím Velká Praha. Zároveň se v této době podařilo vytvořit z původně nesourodého útvaru tvořeného různě rozvinutými městy a vesnicemi reprezentativní velkoměsto s prosperujícím hospodářstvím a rozsáhlou domovní zástavbou propojené dopravní infrastrukturou i sítěmi, které poskytovalo obyvatelům zdravotní a sociální péči i dostatek kulturního a sportovního vyžití,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zájemci se na panelech dozví i o tehdejší městské správě a jejich reprezentantech. Zastupitelé a především městští úředníci totiž byli ti, kdo uskutečňovali faktické sjednocení Velké Prahy, což dodnes není všeobecně známo. Výstava na Mariánském náměstí se proto snaží tento dluh napravit. Uvádí i jméno Milady Horákové, mnohaleté pracovnice v oblasti městské sociální politiky, která byla později komunistickým režimem odsouzena ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti.

Autoři výstavy popsali budování silného hospodářského zázemí hlavního města, rozšiřování městského majetku nebo budování infrastruktury. K vidění tak budou i zásadní okamžiky v dějinách moderní Prahy, jakými byly například hospodářská a politická krize ve 30. letech minulého století či důsledky válečného a poválečného vývoje.

„Praha už zažila mnohé, v minulém století jsme například více let strávili v diktatuře než mimo ni, hned v úvodu tohoto století pak naše město postihla nebývalá povodeň. V tomto volebním období jsme zase ve vedení města čelili dvěma rozsáhlým a bezprecedentním krizím, nejprve pandemii covidu-19 a pak přílivu uprchlíků kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině. Po každé krizi se v minulosti Praha těšila obrovskému hospodářskému i stavebnímu boomu. I tu stávající vidím jako velkou příležitost pro naše město,” dodal primátor Zdeněk Hřib.

Další informace o výstavě zájemci najdou na webových stránkách www.ahmp.cz.