Podpora lidí bez domova bude stát Prahu přes 9 milionů

Zdroj: Shutterstock

PRAHA – Rada hlavního města odsouhlasila dotaci městským částem na pomoc lidem bez domova. Na projekty nízkoprahových služeb, zaměstnávání a bydlení vyčlenila celkem devět milionů korun.

„Jsem ráda, že i letos na výzvu hlavního města k předložení projektů v oblasti bezdomovectví reaguje řada městských částí a rozvíjíme tak systémovou spolupráci v oblasti sociální politiky. Žadatelé mohli předkládat projekty ve dvou oblastech: první je určena primárně na podporu nízkoprahových služeb a druhá oblast se týká zaměstnávání a bydlení lidí bez domova,“ uvedla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V oblasti podpory terénní práce s lidmi bez přístřeší na úrovni obce se do výzvy zapojilo šestnáct městských částí. Rozdělí si mezi sebou 2 652 000 korun. V druhé oblasti získá osm městských částí finance na projekty, které podporují pracovní uplatnění lidí bez domova. A dvě městské části využijí peníze na stabilizaci ohrožených nájemníků v bydlení. Pro tyto účely Praha poskytne 6 386 000 korun.

Městské části dostanou finanční prostředky za podmínky, že se na celkových nákladech projektu budou podílet minimálně z patnácti procent, nebo že projekt zrealizují do konce roku 2022. Záměr radních však ještě musí schválit zastupitelstvo na dubnovém jednání.