Metropole rozdělí na volnočasové aktivity dětí přes 40 milionů

Ilustrační foto

Pražští radní projednali návrh na poskytnutí dotací v Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022. Celkem pro tento účel vyčlení více než 40 milionů korun. Dotační program podpoří neziskové organizace, které se věnují dětem a mládeži ve volném čase. Mohou peníze využít na pronájmy, údržbu kluboven, klubů, sportovišť a další provozní náklady.

„Dotace na podporu volnočasových aktivit plní v Praze velmi důležitou roli hlavně při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických kroužků a oddílů, které se významně podílejí na potlačování negativních jevů a kriminality. Dosavadní systém přidělování finančních prostředků včetně uzavírání jednoletých dotačních smluv s vybranými žadateli je vyhovující a odpovídá proměnlivosti požadavků v této oblasti,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Finanční podpora z dotačního programu půjde i na příměstské tábory, víkendové akce a tábory mimo hlavní město. Zároveň budou podpořeny i jednorázové pražské akce pro děti a mládež, které nepatří pod žádnou organizaci. „Pro tuto cílovou skupinu je podpora směřována i na takzvané otevřené aktivity, které se konají formou jednorázových akcí. Podpora je rovněž zaměřena na účast kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí a na vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit,“ dodal v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Vít Hofman.