Cyklostezka kolem obvodu Prahy 7 se rozšíří

Cyklista na cyklostezce podél Vltavy u Prahy. Zdroj: Shutterstock.com

Prakticky nová stezka se plánuje pro cyklisty, kteří se vydají po trase A2 vedoucí od jihu Prahy na sever. Kolem Prahy 7 víceméně kopíruje její hranice, protože lemuje po celou dobu Vltavu. 

V hlavním městě se stále zvyšuje počet průjezdů cyklistů a sedmá městská část to díky své strategické poloze též pociťuje. Podle dat narostl počet na dvojnásobek. Na kole jede aspoň jednou za měsíc 456 tisíc Pražanů. Zatímco některé cyklostezky skrz několikaproudé silnice nebo ve Veletržní ulici nebo na Bubenském náměstí obyvatelé nepovažují za šťastné řešení, páteřní cyklostezka podél vody je hojně využívaná a potřebuje být v dobrém stavu. 

Více prostoru i odpočinek

Technická správa komunikací bude letos investovat v Praze 127 milionů korun do oprav cyklostezek. Nejdůležitější stavbou bude podjezd Mánesova mostu a rozšíření stezky A2. To znamená, že se kompletně postaví znovu, avšak širší. Pracovníci zpevní a postaví nové krajnice, provedou sadové úpravy a nové propustky. Cyklisté budou mít k dispozici odpočívadla.

„Když se podíváte na vytížení nábřežních cyklotras například na sever k Troji nebo na jih k soutoku, jsou z hlediska rekreace nacpané k prasknutí. Cílem je tedy rozšiřovat rekreační plochy nejen zkvalitňováním cyklostezek, ale i budováním alternativních a klidnějších pěšin mimo ně a hlavně odpočinkových míst k zastavení, kde se lidé můžou osvěžit přímo u řeky,“ vysvětlil mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha. 

Aktuálně také vzniká strategie aktivní mobility, kterou zadává magistrátní odbor dopravy. Měl by sjednotit cíle jednotlivých složek vedení města v oblasti pěší a cyklistické dopravy.