Podpora v nezaměstnanosti. Jak dlouho musíte mít odpracováno, kolik budete dostávat a po jakou dobu

Peníze
Ilustrační foto

Ztráta zaměstnání a nutnost být registrován na úřadu práce není pro nikoho příjemnou zkušeností. Je tedy určitě užitečné vědět předem,  jak hluboký propad rodinného rozpočtu vás čeká, respektive kolik peněz můžete jako nezaměstnaný očekávat od úřadu práce.

Výše podpory v nezaměstnanosti se samozřejmě odvíjí od výše výdělku, nicméně je ovlivněna ještě dalšími skutečnostmi, a to zejména způsobem vašeho odchodu ze zaměstnání a vaším věkem. Svou roli sehrává také vaše ochota absolvovat rekvalifikační kurz.

Základní podmínka

Prvním krokem je řádná registrace na příslušném úřadu práce.  Naprosto základní podmínkou pak je splnění tzv. minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která činí 12 měsíců v posledních dvou letech. Zjednodušeně řečeno, musíte mít v posledních 2 letech odpracováno (ať už jako zaměstnanec či OSVČ) alespoň 12 měsíců.

Náhradní doba zaměstnání

Když nemáte dostatečně odpracováno, nemusí být ještě všem dnům konec. Do hry vstupuje tzv. náhradní doba zaměstnání, kdy jste nemohli pracovat z určitých zákonem uznaných důvodů, např. osobní péče o dítě ve věku do čtyř let, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího (tj. nejtěžšího) stupně, za určitých podmínek poskytování pěstounské péče nezletilému a nezaopatřenému dítěti.

Pozor, zatímco u dříve narozených doba strávená studiem na střední či vysoké škole sehrávala v náhradní době svou úlohu, od r. 2010 se studium do náhradní doby zaměstnání již nepočítá.

Z čeho se podpora vypočte

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentem z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání (resp. vyměřovacího základu, pokud jste podnikatel). Potvrzení o jeho výši vám vystaví účetní.

Klasická výše podpory

Nejvyšší podporu dostanete první dva měsíce, pak procentní sazba klesá:

  • První dva měsíce se jedná o 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu vyplácení podpory dostanete 45 %.
  • Při absolvování rekvalifikace máte nárok na podporu ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Rekvalifikace se většinou nenastupuje ihned, ale až po určité době, kdy je vyhodnoceno, že  je pro uchazeče potřebná.

Kolik je maximum a proč se mění

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Jelikož se průměrná mzda mění (zpravidla roste), mění se i maximální částka. V roce 2024 činí maximální výše podpory 24 608 Kč měsíčně (dle zákona 0,58násobek průměrné mzdy), při rekvalifikaci 27 578 Kč (dle zákona 0,65násobek průměrné mzdy).

Délka vyplácení podpory

Doba, po kterou vám bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena (tzv. podpůrčí doba), závisí na vašem věku:

  • u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců,
  • u žadatelů mezi 50 a 55 lety věku – 8 měsíců,
  • u žadatelů nad 55 let věku – 11 měsíců.

Rozhoduje věk, který dosáhnete ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.