Firma je jako dítě – roste a musí být připravená na budoucnost

Více než pětadvacet let působí v oblasti českého strojírenství společnost PRECIZ, s. r. o. se sídlem v Napajedlích. Její zakladatel, Martin Balloš, stojí v čele společnosti od samého počátku a je hrdý na svoje zaměstnance, které nazývá spolupracovníky. Právě personální obsazení firmy vnímá v dnešní době jako klíčové pro úspěšné fungování podniku. 

„PRECIZ vnímám jako svoje čtvrté dítě – takže se snažím, aby se mu vedlo co nejlépe a připravuji ho na budoucnost. V průběhu vývoje musíme neustále   reagovat na měnící se okolnosti trhu a za klíčovou prioritu k dosažení úspěchu považuji angažovanost spolupracovníků,“ říká jednatel společnosti PRECIZ Martin Balloš. 

Výrobní haly společnosti PRECIZ jsou dnes v Napajedlích nepřehlédnutelné. Jak ale vypadaly začátky firmy?

Začínali jsme v roce 1995 v pro-najatých prostorách prakticky od nuly. Firma se rozvíjela, zaměstnanci byli schopní, šikovní a kvalifikovaní, tak jsme na sebe postupně nabalovali nové zkušenosti a znalosti, až jsme vyrostli do současné velikosti. Dnes patříme do německého koncernu PRÄZI GROUP, jsme největším výrobcem a dodavatelem broušené nástrojové oceli v Evropě. Na počátku jsme se věnovali pouze broušení na plocho, tzv. práci ve mzdě, kdy jsme od zákazníka přivezli materiál, ten jsme obrousili a poslali zpět. Postupem času jsme dospěli k samostatné-mu nákupu a skladování materiálu, rozšířili jsme technologickou základnu o nové CNC stroje a naše výroba se překlopila až na dodávku výrobků a komplexních služeb v rámci našeho koncernu i směrem k dalším zákazníkům.

Co můžeme najít ve vašem portfoliu, co je vaším konečným výrobkem?   

Našim zákazníkům dodáváme „řešení s ocelí“. Dokážeme vyrobit  širokou škálu dílů z nástrojových a konstrukčních ocelí, které používají strojírenské firmy zaměřené na výrobu obráběcích strojů, jedno-účelových strojů, výrobních linek, ale třeba i výrobci forem a nástrojů. Dále poskytujeme služby v oblasti strojírenské výroby, které spočívají v dodávce materiálu a následném servisu. Postupně, jak rostlo naše know-how, tak se nosná technologie broušení rozšiřovala o CNC obrábění a dnes jsme schopni nabídnout klientům výrobu dílů podle zákaznické dokumentace. Všeobecně lze říci, že naším charakteristickým produktem jsou dlouhé ploché díly. 

V čem je vaše společnost jiná? Co ji odlišuje od konkurence? 

Jsme velmi flexibilní, co se týče dodacích termínů, které dokážeme dodržet. Po celou dobu existence je firma v trvalém, postupném, růstu. Tento vývoj s sebou přináší každodenní změnu a naši zaměstnanci nám v tom pomáhají. Jsou zvyklí přijímat nové výzvy, zavádět nové technologie a orientovat se na pro-dukty s vyšší přidanou hodnotou. A to je trend, který od založení společnosti neustále rozvíjíme. 

V oboru fungujete čtvrt století. Mění se nějak vize a filosofie společnosti?   

Naši práci spojujeme se jménem společnosti – PRECIZ –, které je ve strojírenském oboru synonymem kvality a spolehlivosti. To by mělo vystihovat naši práci a služby, které zákazníkům poskytujeme. Snažíme se, aby i naši spolupracovníci vzali za své, že nejde jen o kvalit-ní výrobek, ale že nám jde o komplexní službu včetně logistiky, ser-visu, komunikace se zákazníkem a plnění smluv. To je věc, na které si jako společnost velmi zakládáme. Vizí firmy je,,Stabilita v pohybu“. Tím myslíme to, že pro naše zákazníky i zaměstnance chceme být stabilním partnerem, a pohyb pro nás představuje flexibilitu v reakcích na měnící se potřeby trhu i našich zaměstnanců ve všech fázích jejich života. 

Jak se vám daří získávat a udržet si zaměstnance? 

Domnívám se, že z hlediska stability, dlouhodobosti a počtu zaměstnanců jsme významným zaměstnavatelem regionu. Dnes u nás pracuje na dvě stě zaměstnanců a dalších dvacet bychom potřebovali. Důvodem je vysoký růst poptávky po našich výrobcích. Nejčastěji obsazovanými jsou pozice brusič a frézař. Naši spolupracovníci dosahují ve strojírenství nadprůměrných výdělků, ke kterým jim poskytujeme mnoho dalších benefitů. Navíc organizujeme různé firemní akce i dny otevřených dveří, kdy mohou náš areál navštívit příbuzní našich zaměstnanců, aby viděli, jaká jsme firma a co a jak se nás vyrábí.  Dlouhodobě výbor-ně spolupracujeme také se zástupci odborového svazu KOVO. Naši zaměstnanci vidí ve společnosti stabilitu, jistotu a neustálý po-sun ve vývoji. Pro spolupracovníky, kteří to chápou, je to ten nejcennější benefit, který je u nás drží. O tom vypovídá i skutečnost, že přibližně 50 procent z nich je u nás zaměstnáno déle než 5 let.

Jaké obory vám chybí, jaké specializace do týmu hledáte? 

Jak jsem uvedl výše, náš obor zaznamenává velký boom. Tomu odpovídá poptávka po kvalifikované pracovní síle, které je na trhu práce nedostatek. Nejdůležitější profesí u nás je brusič. Nabíráme strojaře a zámečníky, kteří jsou ochotní zvyšovat svoji kvalifikaci a jsou schopni se vyučit nebo rekvalifikovat na brusičskou profesi. Máme vlastní tréninková centra – pracoviště, kde se kandidátům, kteří splňují základní předpoklady, intenzivně věnujeme a naši nejzkušenější kolegové jim předávají své znalosti. Určitou specifikou naší firmy je směnný provoz. Za tento mimořádný výkon nabízíme ve srovnání s regionální úrovní nadstandartní mzdové podmínky a zvýhodnění, zejména příplatky za práci o víkendu, v noci nebo přesčas výrazně vyšší, než jaké jsou stanovené zákonem.

Jaké máte plány do budoucna?  

Projekt výstavby závodu máme zpracován na 3 etapy. První etapu jsme realizovali v roce 2008, kdy jsme se přestěhovali do vlastní výrobní haly. Druhá etapa rozšíření výrobních prostor proběhla v roce 2014. V záloze máme ještě třetí etapu, v rámci které by došlo k rozšíření stávajících výrobních prostor asi o 30 procent. Tato výstavba je však podmíněna dalším technologickým pokrokem a personálním obsazením. Pracujeme na přípravě robotizovaných pracovišť, abychom mohli snižovat fyzickou náročnost vykonávané práce. Trvalá je naše snaha o zvyšování podílu na trhu a o růstu přidané hodnoty našich výrobků. Tím chceme udržet naši pozici evropské jedničky v broušení nástrojových oceli a dobré jméno regionálního zaměstnavatele.

 

Popisky:

Zakladatel společnosti Martin Balloš – začínal v pronajaté hale, dnes zaměstnává na dvě stovky spolupracovníků

Foto | archiv Preciz

Závod Preciz stojí je na výpadovce z Otrokovic do Napajedel. V příštích  letech plánuje další rozvoj Foto | archiv Preciz