Sexuální obtěžování na pracovišti na vzestupu, éra MeToo otevřela Pandořinu skříňku

Zdroj: army.mill

Sexuální obtěžování bylo dlouhodobě tabu. Teprve hnutí MeToo tuto problematiku začalo veřejně tematizovat a zdá se, jako by mnohé ženy konečně našly svůj hlas a proti nepřijatelným praktikám se ozvaly. Ne vždy je jim to ale mnoho platné…

Klasickým problémem při sexuálním obtěžování na pracovišti je v prvé řadě neschopnost určit, co sexuálním obtěžováním je a co naopak není (ostatně, právě tato otázka se pojí i k MeToo, kdy mnozí upozorňují na četné dezinterpretace tématu). Mnoho žen tak nakonec sexuální obtěžování v práci raději neřeší. Právě hnutí MeToo a mediální pozornost, která mu byla věnována, však vedla k tomu, že mnohé firmy začaly posilovat své firemní politiky a postupy, které se k sexuálnímu obtěžování pojí. A tak aktuálně růst řešených případů rapidně roste, stejně jako povědomí o problematice.

„V rámci MeToo došlo na mnoha pracovištích k realizaci vlny školení, která se zaměřila na to, jak sexuálnímu obtěžování předcházet, což lidem pomohlo pochopit, co přesně sexuální obtěžování zahrnuje, a umožnilo jim také promluvit,“ tvrdí odborníci. Ti na druhou stranu upozorňují, že nahlášení pojednávané praxe je jednou věcí, ovšem konkrétní řešení situace věcí druhou. Nezřídka tak celá kauza končí právě stížností a paradoxně „odvetným opatřením“ ze strany „pachatele“.

Sexuální obtěžování a jeho podoby

Jak naznačují statistiky, stále více lidí se na pracovišti potýká s různými formami sexuální obtěžování, podle dat z roku 2018 se jednalo přibližně o 35 % všech zaměstnaných žen, opomíjet ale nelze ani sexuální obtěžování mužů (cca 15 % případů ze všech nahlášených). Prvním krokem ke změně je jasné určení situace, která není standardní. V souvislosti se sexuálním obtěžováním jsou tak nejčastěji zmiňovány dvě situace – v prvé řadě „něco za něco“, tedy např. dosažení povýšení, možnost jet na služební cestu apod. výměnou za „sexuální laskavost“. V řadě druhé pak celá řada typů sexuálního obtěžování zahrnující kromě přímých sexuálních útoků např. nevhodné komentáře či chování, což jednoduše ústí v nepřátelské, zneužívající a zastrašující pracovní prostředí. Právě nespočet drobných incidentů (spíše než jednorázové „napadení“) bývá v kontextu sexuálního obtěžování nejčastější.

Jak se postavit k sexuálnímu obtěžování?

V případě, že dospějete k závěru, že na pracovišti čelíte sexuálnímu obtěžování, v prvé řadě si jej začněte dokumentovat. „Obecné druhy stížností bohužel bývají příliš vágní, proto klientům doporučujeme, aby při řešení takové situace měli shromážděné náležité relevantní důkazy,“ tvrdí Silvia Stanciu, obhájkyně, která se zaměřuje na zaměstnanecké právo. Podle jejích slov je zároveň vhodné člověka, který vás vystavuje nepříjemným situacím, nejprve osobně konfrontovat a pokusit se vše vyjasnit v rámci interních mechanismů – ne každý si totiž uvědomuje, že jeho jednání může být druhé straně nepříjemné. Teprve poté, když nedojde k žádné změně, je vhodné začít vše řešit např. s nadřízenými nebo i s právním zástupcem (vybírat můžete i specificky mezi těmi, kteří se na problematiku sexuálního obtěžování na pracovišti profesně zaměřují)

Důsledky…

Samozřejmě je třeba připravit se také na to, že nahlášení sexuálního obtěžování bude mít své důsledky. Jak naznačují souhrnná data, k nahlášenému sexuálnímu obtěžování se nezřídka pojí i odvetná opatření, která ve více jak 60 % zahrnovala výpověď. „Odplata je docela běžná. Může to tedy znamenat, že budete propuštěni, přijdete o svou pracovní pozici nebo budete převedeni na jiné oddělení. Kromě toho nahlášení může vést paradoxně i k zesílení útoků, a to zejména v případě, že útočníkem je zaměstnanec v kolektivu oblíbený,“ tvrdí právní specialista Ernest Haffner. I proto není divu, že se stále mnoho lidí obává sexuální obtěžování nahlásit.

Bez ohledu na to, jakou cestu při řešení sexuálního obtěžování na pracovišti zvolíte, myslete na své zdraví, fyzické i psychické. Ať už se obrátíte na právníky, nebo ne, nezapomeňte také na podpůrnou síť ve svém blízkém okolí, odborníci pak doporučují vyhledat podpůrné skupiny, v nichž se sdružují lidé s podobnou zkušeností. Pokud jste obtěžováním traumatizováni, vyhledejte také pomoc psychologa.

„Je opravdu důležité najít komunitu lidí, kde si uvědomíte, že nejste zdaleka sami, kdo se potýká se sexuálním obtěžování. V momentě, kdy situaci překonáte, je vhodná také vaše podpora směřovaná ostatním, kdo teprve řešením prochází,“ shrnuje psycholožka Orbé-Austin. Jedině tím, že se o sexuálním obtěžování začne otevřeně mluvit, přestane být tabu – a snad se díky tomu časem ti, kterých se tento problém týká, nebudou cítit stigmatizováni a nebudou na sobě pociťovat důsledky toho, že se přihlásili o svá osobní práva.