Doprava v Mariánském údolí bude omezená

BRNO – Z důvodu dostavby kanalizace bude uzavřena ulice Ondráčkova v Brně-Líšni. Omezení potrvá od 1. března do konce roku 2021. Akce bude probíhat ve třech etapách.

V první etapě od 1. března do 30. listopadu budou uzavřeny ulice Zlámanky, Jateční, Velatická a část ulice Ondráčkova od bývalých Jatek dolů. Ve druhé etapě kolem 25. června 2020 se stroje posunou dále nahoru ke křižovatce ulic Ondráčkovy a Velatické. Ulice uzavřené v první etapě budou uzavřené i nadále a budou zde prováděny další práce. Přes zimu by měly být výkopy zasypány a silnice zprůjezdněna. Ve třetí etapě na jaře 2021 bude na všech ulicích v Mariánském údolí udělán nový povrch. Při opravě se vybuduje kanalizace, která zde léta chybí, na ulicích Ondráčkova sudá čísla od 72 po číslo 180, Zlámanky, Jateční, Velatická. Bude vyměněno vodovodní a plynové potrubí a budou zde instalovány nové lampy. Dráty elektrického vedení budou zakopány do země. Objízdná trasa do Mariánského údolí povede přes Podolí. Na točně v Mariánském údolí bude částečně vyhrazeno parkování pro obyvatele.

Objízdná trasa do Líšně povede po silnici II/430 směrem na Slatinu, dále ulicí Holzova. Mariánské údolí bude dostupné z Podolí. Autobusy linky 151 v pracovní dny budou vedeny po objízdné trase na Slatinu, ulicí Holzova na konečnou stanici Jírova. V Podolí pojedou jednosměrnou trasou od kostela ulicí Dědina a Palouk (Hřbitovní), kde se pod hřbitovem napojí na krajskou silnici směrem ve výjezdu z Podolí. Obsluhované zastávky budou v Podolí ve směru jízdy na návsi u základní školy, na začátku ulice Palouk u křižovatky se zrcadlem, dále u kruhového objezdu u Bedřichovic, u kruhového objezdu u Slatiny, u školy na ulici Holzova, náměstí Karla IV., Mifkova a Jírova. V nepracovní dny budou autobusy linky 151 vedeny po standardní trase do Mariánského údolí, kde budou ukončeny. Následně bude možný pěší přesun na zastávku Podolská na linku 55, která bude přesunuta o 200 metrů po trase dále do Líšně. Noční linky si po dobu výluku vymění konečné zastávky, protože nebude možné otáčení kloubových autobusů na Podolské. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do zastávky Podolská. Linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov. Linka 151 vynechá zastávky Macháčkova, Velatická a Podolská. Z náměstí Karla IV. pojede autobus odklonem přes zastávku Slatina rozcestí, do Podolí a dále po své trase. Linka též obslouží zastávky Muzeum dopravy a Slatina rozcestí. Obrázky zdroj: @michalchaloupkalisen