Hornobránský rybník v Krumlově aktuálně není vhodný ke koupání

Hornobránský rybník v Českém Krumlově (zdroj cs.m.wikipedia.org/Jitka Erbenová)

ČESKÝ KRUMLOV – Na základě podnětů od návštěvníků Hornobránského rybníka, kteří poukazovali na nestandardní parametry vody, jako je výskyt pěny a zvláštní zabarvení, objednalo město Český Krumlov její komplexní rozbor. Výsledky rozborů vody Státním zdravotním ústavem v Praze ukázaly, že je ke koupání nevhodný. Město Český Krumlov připravuje opatření, kterými zajistí zlepšení kvality vody.

V pondělí 3. srpna 2020 byly odebrány vzorky vody, jejichž rozbor je zaměřený na možný výskyt znečištění způsobeného cizími vlivy, kterými může být například znečištění způsobené odpadní vodou, včetně obsahu mycích prostředků a dalších chemických látek používaných v domácnostech. Rozbor bude dále zohledňovat i vlivy přírodní, jako je např. výskyt huminových látek. Výsledky analýzy budou známy 10. srpna 2020 a na jejich základě přistoupí město k potřebným opatřením a zásahům.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zároveň byl v návaznosti na výskyt kožních alergických reakcí, spojených s koupáním v Hornobránském rybníku, dne 5. srpna 2020 proveden odběr vzorků Státním zdravotním ústavem v Praze. Analýza druhý den potvrdila výskyt cerkárií ptačí motolice ve vodě, které způsobují takzvanou cerkáriovou dermatitidu. Jedná se o parazitické kožní onemocnění, jehož případy jsou nejvíce popisovány během koupání ve stojatých vodách, především na přírodních koupalištích.  Ptačí motolice se nachází ve sladkých i slaných vodách po celém světě. V Evropě pochází nejvíce záznamů o výskytu cerkáriové dermatitidy z území České republiky, Rakouska, Německa, Francie a dalších. Za normální situace cerkárie koluje mezi vodním ptákem a plžem, ale larvální stadium uvolněné z plže může napadnout i koupající se lidi.

„Na základě zjištěných informací nedoporučujeme aktuálně využívat rybník ke koupání. Rozhodne-li se návštěvník ke koupání na vlastní nebezpečí, doporučujeme po vykoupání využít sprchy s čistou vodou, které jsou v areálu rybníka,” uvádí k situaci Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství.

Opatření zajišťující zlepšení kvality vody budou doporučena ze strany Státního zdravotního ústavu v Praze. „Chystáme se nechat zařadit Hornobránský rybník na seznam sledovaných koupacích vod, aby bylo možné častěji monitorovat kvalitu vody, a tím zabránit případným zdravotním problémům,” uvedl místostarosta Martin Hák.