Odstavené vraky na ulicích město odtáhne, náklady uhradí majitel

OLOMOUC – Nepojízdná auta bez technické kontroly nemají v ulicích co dělat. Majitelé odstavených aut s prošlou technickou kontrolou by měli zpozornět – město Olomouc totiž začíná s přísnější kontrolou i odtahováním takových vozidel.

„Ulice by se měly zbavit vraků, kterými mnohdy už od jara prorůstá plevel a zabírají místo,“ říká primátor Mirek Žbánek. Novela příslušného zákona usnadní řešení případů, kdy vlastník odstaveného auta nekomunikuje a není ochoten situaci napravit. Novelizovaný zákon výslovně zakazuje odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která mají více než šest měsíců prošlou technickou. „Majitel auta pak zaplatí veškeré náklady na odtah vraku a jeho uskladnění či jeho případnou ekologickou likvidaci. Může jít o dost velkou sumu, která výrazně přesáhne hodnotu vozu. Pro vlastníky aut je tedy určitě lepší chovat se odpovědně,“ upozorňuje primátor Žbánek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Městská policie Olomouc už zintenzivnila vyhledávání takových vozidel ve městě. Vlastník komunikace, na které auto stojí, zašle „VÝZVU“ zjištěnému vlastníku nebo provozovateli auta, aby si udělal technickou nebo aby auto z komunikace odstranil a odstavil mimo ni. Pokud na autě není registrační značka, může silniční správní úřad na základě žádosti vlastníka silnice provést ohledání vozidla, v jeho rámci smí otevřít i uzamčené auto! Pokud vlastník auto neodstraní nebo mu nezajistí platnou technickou, vlastník příslušné komunikace jej sám odstraní a odstaví na vhodném místě. Současně vlastníkovi oznámí, kde a jakým způsobem si může vozidlo vyzvednout. Odstranění auta provede vlastník silnice na náklady vlastníka respektive provozovatele vozidla. Pokud si majitel nevyzvedne auto do tří měsíců, vstoupí do procesu silniční správní úřad a rozhodne, zda povoluje prodej vozidla ve veřejné dražbě či nikoliv.