OBRAZEM: Z vrcholu Kraličáku zmizí zbytky Liechtensteinovy chaty

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK – Více než čtyři sta tun stavebního odpadu leží v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, necelých 500 metrů od stejnojmenného vrcholu. Jedná se o zbytky Lichtensteinovy chaty, která byla zdemolována v roce 1971, odpad byl ale tehdy ponechán na místě. Jeho odvoz a likvidace budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí. Práce byly zahájeny v tomto týdnu, dokončeny by měly být koncem října.

„Do národní přírodní rezervace skládka stavebního odpadu nepatří. Před zahájením prací jsme ze staveniště přesadili vzácné druhy rostlin, například jestřábník sněžnický. Ten je místním endemitem a nikde jinde na světě neroste. Po původní chatě tu zůstane jako připomínka jen nízká zídka, která bude sloužit návštěvníkům jako odpočinkové místo,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na místě se odhadem nachází celkem asi 414 tun stavebních materiálů – beton, cihly, sklo, železo, ocel a směsné komunální odpady, nemalý podíl tvoří i nebezpečné materiály obsahující azbest, především azbestocementová střešní krytina. Kvůli citlivosti zdejší přírody a velmi špatné dostupnosti území byl pro transport demoličního materiálu k nejbližšímu odvoznímu místu zvolen vrtulník. Vybourané a vytříděné materiály pak budou přeloženy na nákladní automobily a odvezeny k likvidaci. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

„Paradoxem je, že zatímco se na české straně snažíme z jednoho úbočí Králického Sněžníku ekologickou zátěž odstranit, na polské části vrcholu možná právě další taková vyrůstá,“ doplňuje Petr Šaj. Poláci totiž začali na vrcholu stavět 33 m vysokou vyhlídkovou věž, která je však trnem v oku českým i polským ekologům. Podle nich vybudováním rozhledny dojde k výraznému nárůstu počtu turistů na vrcholu hory s mnoha negativními dopady v prostředí unikátního ekosystému alpínského bezlesí.

Liechtensteinova chata  byla vybudována v letech 1906–1912 a sloužila pro turistickou veřejnost jako ubytovací a stravovací zázemí. V 60. letech minulého století začala v důsledku špatné údržby postupně chátrat. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady činí necelých 11 milonů korun.