Nejvhodnějším městem pro byznys je opět Humpolec

Foto: www.mestoprobyznys.cz, organizátor soutěže

Humpolec je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Kraji Vysočina. V kvalitních podmínkách pro podnikatele ho v regionu následují Jihlava a Pelhřimov. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Jeho výsledky organizátoři odtajnili na krajském setkání Svazu měst a obcí.

Humpolec má bezkonkurenční podnikatelské prostředí
Město jednoznačně boduje nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, největším růstem počtu ekonomických subjektů a vysokým podílem právnických osob. V rámci regionu má velmi vysoký přírůstek obyvatel a vůbec nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. K výhodné poloze na dálniční tepně České republiky se přidává také velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost, svědčící o vyváženosti pracovního trhu. V přístupu veřejné správy se Humpolec blýskl vysokými kapitálovými výdaji a vysokou likviditou. O otevřenosti místní radnice nejen směrem k podnikatelům zase svědčí vysoký počet úředních hodin místního úřadu. „Základy našeho úspěchu jsou hluboko v minulosti, kdy se začala vytvářet struktura města, mnoho prostředků bylo investováno do infrastruktury, kapitálové výdaje tvoří významnou částku v městských rozpočtech již delší dobu. A samozřejmě kvalita podnikatelů a výroby má na tom úspěchu ve výzkumu velký podíl,“ říká starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Jihlava s podnikateli dobře komunikuje, Pelhřimov má nejnižší výdaje na dluhovou službu

Jihlava se může pochlubit vysokým podílem podpory veřejné dopravy a vynikající elektronickou komunikací. Bronzový Pelhřimov vykazuje v přístupu veřejné správy dobré výsledky kvalitními webovými stránkami s ohledem na podnikatele a vůbec nejnižšími výdaji na dluhovou službu. Ty může město zaujmout rovněž v rámci regionu nízkými mzdami a také poměrně vysokou nezaměstnaností mladých lidí, která skýtá pracovní potenciál pro rozvoj podnikatelských záměrů.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.