Stavaři začali s výstavbou obchvatu Velkého Beranova

JIHLAVA – Obyvatelům Velkého Beranova a místní části Nové Domky se pravděpodobně za dva roky výrazně uleví od frekventované dopravy. Na začátku března stavaři zahájili stavební práce na výstavbě obchvatu Velkého Beranova – trvat mají přibližně dva roky.

Zásadním problémem stávajícího stavu je hustá doprava na silnici II/602 (vedoucí z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí) a II/353 (z Velkého Beranova směrem na D1 a Žďár nad Sázavou). Obyvatelé obce Velký Beranov a místní části Nové Domky tak dlouhodobě trpí hlukem i smogem z husté dopravy. Jak na svých stránkách uvedl Kraj Vysočina, podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 projíždí průtahem Nové Domky 12 tisíc vozidel denně.

Na více než čtyřkilometrového obchvatu je navrženo celkem pět mostů a okružní křižovatka silnic II/602 a II/353.  Řidiči musejí počítat s některými omezeními.

Omezení pro řidiče

Brzy po začátku stavby bude pro veškerý provoz uzavřena místní komunikace od křižovatky se silnicí II/602 do Henčova. Šířková úprava silnice II/602 a výstavba mostů v údolí Henčovského potoka si od dubna tohoto roku vyžádají omezení provozu na této silnici, od května tad bude dopravu řídit kyvadlově světelní signalizace. Drobné omezení čeká řidiče také na silnici II/353 nad Velkým Beranovem v prostoru budoucí okružní křižovatky, kde bude provoz vedený po obousměrné provizorní komunikaci.

Nový obchvat by měl být zprovozněn od listopadu příštího roku, zcela dokončen pak do června roku 2021. Obchvat Velkého Beranova je jednou z historicky nejnáročnějších investičních dopravních akcí kraj. Bude stát 800 milionů korun a pokud bude žádost o dotaci schváleno, 535 milionů korun zaplatí evropský IROP.