V třebíčské nemocnici hořelo! Naštěstí jenom cvičně

TŘEBÍČ – Více než pět desítek hasičů, policistů, strážníků a zdravotníků se ve čtvrtek 28. března zapojilo do taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Námětem cvičení byl požár v jedné z budov třebíčské nemocnice.

Téměř hodinu trvající cvičení vypuklo úderem druhé hodiny odpolední. Podle plánovaného scénáře detekovalo kouřové čidlo v 3. nadzemním podlaží pavilonu M1 (prostory kožního oddělení) požár. Zdravotnický personál ihned ohlásil požár na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Na pomoc pacientům okamžitě vyjeli hasiči, policisté, zdravotníci a strážníci Městské policie Třebíč.

„V době vzniku požáru bylo v objektu 80 lidí. Hasiči ze zakouřených prostor evakuovali 40 osob, z toho u čtyřech lidí byla kvůli omezené schopnosti pohybu nutná evakuace na lůžku. Do cvičení se zapojily jednotky profesionálních hasičů ze stanice Třebíč a Náměšť nad Oslavou a také jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Starče. Hlavními úkoly pro hasiče byla evakuace, záchrana osob a likvidace požáru,“ uvedl Pavel Maslák, ředitel územního odboru Třebíč.

„Ke každému cvičení podobného ražení přistupujeme s velkým respektem a pokorou a jsme velmi rádi, že jsme si mohli požární evakuaci oddělení cvičně vyzkoušet a zamyslet se nad možným zlepšením pro případ skutečného požáru. Při podobných cvičení občas narazíme na drobné technické závady, nebo závady procesní, které odstraňujeme a snižujeme tím riziko, které by nastalo při skutečném požáru. Hlavní benefit požárního cvičení pro naši nemocnici vidím především v načerpání nových zkušeností a vyzkoušení si součinnosti personálu se složkami IZS. Na kožním oddělení se v době požáru nacházelo 10 zdravotnických pracovníků, kteří v koordinaci s hasičským záchranným sborem pomáhali při evakuaci pacientů. Jedním z hlavních cílů cvičení bylo prověření činnosti personálu při požárním poplachu a zkouška spolupráce zasahujících jednotek s personálem nemocnice. Jsem velmi ráda, že cíl cvičení byl naplněn díky precizní práci všech zainteresovaných do dnešního požárního cvičení,“ doplnila ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Činnost zasahujících na místě události sledovali pozorovatelé z řad jednotlivých složek IZS. Vyhodnocení cvičení proběhne v následujících dnech. Podle prvotního hodnocení na místě události však cvičení neodhalilo žádná výrazná pochybení či nedostatky. Při cvičení si zasahující procvičili vzájemnou komunikaci a koordinaci činností a postupů při zvládání tohoto typu mimořádné události. Role evakuovaných pacientů se zhostili studenti VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

Foto: Nemocnice Třebíč