Vysočinu sžírá kůrovec

VYSOČINA – Kůrovcová kalamita rozdělila Česko na dvě zóny. Vysočina má na svém území nejhůře postižené oblasti, tzv. červené zóny. Podle novely lesního zákona, která začala platit začátkem dubna, můžou lesníci odložit těžbu stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, a to až do konce roku 2022.

„Všechna opatření, která přijímáme, reagují na nedostatek pracovních kapacit a očekávané problémy se zalesňováním kalamitních holin. Nově bude možné odložit těžbu souší, tedy zjednodušeně stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022. Veškeré pracovní síly chceme soustředit na vyhledávání a těžbu kůrovcových stromů. V červené zóně se také prodlouží lhůta pro zalesnění na pět let,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na nejhůře postiženém území, tedy v červené zóně, mají nově vlastníci možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření (lapače, lapáky). I tady jim ale nadále zůstává povinnost aktivně vyhledávat napadené stromy a včas je těžit a účinně asanovat. Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na 5 let (nyní 2 roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní 7 let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.

„Oceňujeme, že stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství velmi rychle umožnil využít v mimořádné situaci zcela mimořádných prostředků, které všem vlastníkům lesů pomohou zvládnout kůrovcovou kalamitu,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Pro majitele lesu je k dispozici web nekrmbrouka.cz, který podle lesníků přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa. Také Kraj Vysočina podporuje lesníky v boji s kůrovcem. Vytvořil například edukativní videa.