Drahý doplněk zdraví, který škodí místo toho, aby pomáhal. Nekoupili jste si ho také?

Foto: SZPI

Když si koupíme výživový doplněk, logicky předpokládáme, že našemu zdraví prospěje. Očekávat kdoví jaké zázraky, by bylo samozřejmě nereálné, ale když už nic, tak alespoň placebo efekt. Jenomže to by výrobek musel být přinejmenším zdravotně nezávadný. O tom, že si za nemalé peníze můžete koupit zdravotní doplněk, který nejen že vašemu zdraví nepomůže, nýbrž mu může rovnou uškodit, svědčí zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). O jaký výrobek se jedná?

Nebezpečná tinktura z ořechů

Inspektoři SZPI odebrali vzorek nevyhovující tinktury z ořechů v provozovně společnosti Bohemian Symfony s.r.o., v Karlových Varech. Dle informace dodavatele obsahovala předmětná šarže 331 kusů tinktury. Podívejte se, jestli jste si tento výrobek nezakoupili i vy:

  • Produkt: Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu
  • Velikost balení: 115 ml
  • Minimální trvanlivost: listopad 2022
  • Šarže: 202211TDC
  • Výrobce: Todicamp S.R.L
  • Země původu: Moldavsko

Inspektoři odebrali vzorek v provozovně společnosti Bohemian Symfony s.r.o., Zámecký vrch 423/18, Karlovy Vary. Dle informace dodavatele předmětná šarže obsahovala 331 kusů.  Zjistili jsme, že v e-shopech se cena tohoto produktu pohybuje přibližně v rozmezí 850 až 990 Kč (nikoli za litr, ale za oněch 115 ml).

Enormně vysoké množství ropných látek a zbytky škodlivých rozpouštědel

Laboratorní analýza zjistila přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), což jsou ropné produkty. Mezi ně patří právě níže uvedený naftalen, pyren a další. Je zajímavé srovnat zjištěná množství s povolenými limity. Laboratorně zjištěné hodnoty PAU totiž limity výrazně překračují, a to u některých parametrů i více než 10 000krát.

Konkrétně u naftalenu (zjištěno: 782 320 mikrogramů na kilogram – µg/kg, limit: 10 µg/kg), acenaftenu (zjištěno: 1105 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fluorenu (zjištěno: 2579 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fenantrenu (zjištěno: 2141 µg/kg, limit: 10 µg/kg) a pyrenu (zjištěno: 107,5 µg/kg, limit: 10 µg/kg). Doplňky stravy mají nařízením EU č. 1881/2006 stanové pevné limity pro výskyt PAU, tedy ropných produktů.

Laboratorní rozbor dále prokázal, že přípravek obsahuje také zbytky zdraví škodlivých rozpouštědel, konkrétně: toluenu (zjištěno: 161 mg/l), xylenu (zjištěno: 505 mg/l) a ethylbenzenu (zjištěno: 160 mg/l). Zjištěná množství uvedených látek v doplňku stravy 10x až 100x převyšují hodnoty, které lze považovat za bezpečné. Používání těchto látek při výrobě potravin právní předpisy vůbec nepřipouští.

Výrobek neužívejte, je škodlivý

Za „lidovou“ cenu přibližně v rozmezí  850 až 990 Kč za 115 ml tak spotřebitel získal chemický koktejl ořechové tinktury a látek, které jsou v potravinářství zakázané. Jejich  množství výrazně překračovalo limit stanovený právními předpisy. Jejich konzumace může být pro člověka velmi nebezpečná, a z tohoto důvodu byla potravina  vyhodnocena isnpekcí jako škodlivá pro lidské zdraví. SZPI doporučuje spotřebitelům, kteří si doplněk stravy z uvedené šarže zakoupili, aby jej nekonzumovali. Dále potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení závadné šarže z trhu a zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci vložila do evropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.

 

Zdroj: SZPI