Kdy můžete chodit na obličeji „bez“ nebo se štítem. Na koho se nevztahuje povinnost nosit ochranné prostředky

Ilustrační foto

nedávném článku jsme přinesli aktuální informace o tom, kdy a kde máme podle nových opatření povinnost nosit respirátor, případně možnost použít jinou ochranu horních cest dýchacích. Zákaz pohybu s nechráněným nosem a ústy se v podstatě týká většiny situací běžného života. Nyní se podívejme, na jaké situace se zákaz nevztahuje. Možná se tyto informace týkají právě vás.

Nošení štítů a roušek

Jedná se o případy, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele. Pak je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. Zde bychom patrně zařadili např. logopedii.

Na místech, kde je obecně stanovena povinnost nosit respirátory (či prostředky poskytující stejně vysokou ochranu), např. v obchodech, v ordinacích, ve veřejných dopravních prostředcích, platí pro děti od 2 do 15 let výjimka. Tyto děti mohou i na těchto místech nosit obličejové masky (roušky) splňující normu ČSN EN 14683+AC.

Zákaz pohybu bez ochrany nosu a úst se nevztahuje na

 • děti do dvou let věku;
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině;
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky při výuce, která neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě;
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby;
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení;
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů a blízkých;
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech.

Dále se za určitých podmínek zákaz netýká soudců, moderátorů, redaktorů, herců sportovní trenéry a profesionální sportovce aj. Úplný výčet najdete na stránkách vlády (plus případné aktualizace).

Opatření v praxi

Moderátora či herce v TV pořadu uvidíte i s nezakrytým obličejem. Váš příbuzný ležící v nemocnici nebo pobývající v lázních či domově pro seniory nemusí nosit roušku ani respirátor, zejména je-li na svém pokoji. Máte-li dítě se závažnou mentální poruchou, rovněž se na něj zákaz pohybu bez ochrany nosu a úst vztahovat nebude. Pokud se ve vlaku či tramvaji potřebujete nutně napít, můžete si sundat respirátor. V práci můžete také chodit na obličeji „bez“ za předpokladu, že jste v dané době na svém pracovišti sami, tedy bez přítomnosti dalších osob.