Jak zajistit odbornou péči, když pacient již nezvládne samostatně docházet k lékaři

Jestliže pacient není schopen samostatné chůze, je potřeba doprovod a často také vozíček. Nemusí se však nutně jednat pouze o seniory ve vysokém věku. Na pomoc druhého mohou být, byť dočasně, odkázáni i relativně mladí lidé, např. v důsledku mozkové příhody, roztroušené sklerózy nebo úrazu. Všichni potřebují pravidelnou lékařskou péči, mnohdy dosti intenzivní. Samozřejmě nejjednodušší je, pokud se v rodině najde někdo, kdo pacienta odveze k lékaři autem. A právě to je problém. Jednou za čas se to zvládnout dá. Ale pokud se máte jako doprovod uvolňovat z práce každý týden, po čase zjistíte, že to přestává být únosné, protože vám začínají docházet fyzické i psychické síly a zaměstnavateli trpělivost.

Má lékař povinnost přijet za takovým pacientem domů? Ochota lékařů zpravidla nebývá velká. Jako důvod uvádějí časovou náročnost a údajně nízké úhrady ze strany zdravotních pojišťoven. Jenže návštěvou lékaře vše nekončí. Zpravidla je potřeba provádět pravidelné odběry krve, fyzioterapii a mnohdy také zajistit psychologickou pomoc.

Praktik a návštěvní služba

Povinnost navštívit své pacienty doma je stanovená zákonem pro praktické lékaře pro dospělé a dále také pro praktické lékaře pro děti a dorost. Tento problém upravuje zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to konkrétně v § 7 odst. 3, který výslovně uvádí: „Součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba.“ Podmínkou poskytnutí zdravotní péče v domácím prostředí pacienta je ovšem skutečnost, že není zapotřebí speciálních vyšetření, které praktik na návštěvě není schopen provést, např. ultrazvuk, rentgen.

Návštěva specialisty

S návštěvou praktického lékaře obecně nebývá takový problém jako s návštěvou specialisty. Osobně jsem sama několikrát vyslechla sdělení specializovaného lékaře, že za málo pohyblivým pacientem přijede, avšak vyšetření i dopravu si budeme muset uhradit sami, jelikož návštěvní služba není jeho povinnost. Dle přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb. může návštěvu lékaře u pacienta vykázat zdravotní pojišťovně také specializovaný lékař, ale pouze na základě žádanky vystavené praktickým lékařem pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat také datum a čas návštěvy.

Co se týká času stráveného dopravou za pacientem v rámci návštěvy, lékař ho pojišťovně vykazuje vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

Odběry krve a převazy

Pokud je například potřeba pacientovi odebrat krev nebo převázat ránu, pojišťovna rovněž hradí návštěvu všeobecné sestry. Opět však musí být vystavena žádanka ošetřujícím lékařem. Jedná se o tzv. domácí péči. Dnes existuje celá řada společností, které se jí zabývají a, pokud máte žádanku od lékaře, jejich služby nebudete muset platit. 

Rehabilitace nebo psychiatrická péče

Zdravotní pojišťovna rovněž proplácí návštěvu fyzioterapeuta nebo sestry pro péči v psychiatrii. Nutností je opět žádanka vystavená ošetřujícím lékařem. Opět se jedná o formu domácí péče.

Akutní vs. neakutní ošetření

Pokud se nejedná o akutní zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné volat tzv. záchranku (155 – zdravotnická záchranná služba), pak nejčastěji řešíme prohlídku praktickým lékařem či specialistou, odběry krve nebo také převazy.