Problémy s početím má až dvacet procent párů. Jak se letošní změny v zákoně týkají asistované reprodukce

ilustrační foto

Počátkem letošního roku došlo v našem zdravotnictví k některým změnám. Jedna z nich se týká také oblasti asistované reprodukce. Změnila se věková hranice žen, kterým budou tyto služby proplaceny z veřejného zdravotního pojištění. Řečeno jinými slovy, tedy kdy péči za ně uhradí jejich zdravotní pojišťovna.

Změna vznikla na základě změny zákona Zákon č. 48/1997 Sb,. o veřejném zdravotním pojištění, přičemž od 1.1. 2022 došlo k posunutí horní věkové hranice žen o jeden rok.

Co je hrazeno

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace). Tato metoda je hrazena:

Komu

  • Ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 40. roku věku (tj. 39 let + 364 dní). Původně byla věková hranice o 1 rok nižší, tedy do dosažení 39. roku.
  • Ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení čtyřicátého roku věku. Původně se jednalo o dosažení 39. roku věku.

Jak často

Pacientkám je tento druh asistované reprodukce hrazen pojišťovnou nejvíce třikrát za život. Výjimkou je situace, kdy bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, pak je hrazen čtyřikrát za život.

Asistovaná reprodukce a IVF

Za normální snahu o početí se považuje přibližně jeden rok pravidelného a nechráněného pohlavního styku. Pokud se páru nedaří počít dítě přirozeným způsobem, pak má možnost volby tzv. asistované reprodukce, kdy dochází k manipulaci s ženskými a mužskými pohlavními buňkami, tedy vajíčky a spermiemi, s cílem docílit početí. Asistovaná reprodukce může mít řadu podob, záleží právě na způsobu, jak se s pohlavními buňkami manipuluje. Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří IVF – in vitro fertilizace neboli mimotělní oplodnění. Nejprve dojde k oplodnění vajíček a následně k jejich umístění do dělohy. Jedná se právě o jedinou metodu, kterou za uvedených podmínek hradí i zdravotní pojišťovny.

Další formy asistované reprodukce

Mezi další formy asistované reprodukce, které však již nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, patří např.:

IUI – intrauterinní inseminace neboli nitroděložní inseminace je metoda, při které se spermie zavedou přes vnitřní branku děložního hrdla přímo do děložní dutiny.

ICSI – intracytoplasmatická injekce spermie je metoda, při které je vždy jedna spermie zavedena skleněnou kapilárou přímo do vajíčka.

AH – asistovaný hatching je metoda, kdy dojde k mechanickému, chemickému nebo laserovému narušení obalu embrya, čímž se usnadní uvolnění embrya z obalu a uhnízdění do děložní sliznice.

KET – kryoembryotransfer je metoda, při které se do dělohy umístí rozmrazené vajíčko.