Páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice se dočká napojení na sídliště Střed

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Plánovaná cyklostezka umožní chodcům i cyklistům v Otrokovicích bezpečnou přepravu přes centrum města. První etapa výstavby započala začátkem července a dokončena má být koncem října. Druhá etapa budování začne v roce 2020.

Na trase aktuálně probíhají přípravné práce. „V letošním roce je naplánována stezka pro pěší a cyklisty podél ulice Obchodní, ulice Jiráskova a spojovací úsek směrem k restauraci Sýpka.  Součástí stavby bude i úprava veřejného osvětlení a navazující úpravy, například plochy pro kontejnery, vegetační úpravy a další,“ uvedla Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Druhá část cyklostezky povede podél ulice Obchodní a Jiráskova po ulici Svobodova k parkovišti u Billy a od ulice Jiráskova po Nábřeží k cyklostezce Otrokovice – Zlín.

Během realizace se ale obyvatelé Otrokovic musí připravit na uzavírky. „Stávající chodníky budou v místě stavby uzavřeny. Chodci budou ke vstupu do dotčených bytových domů využívat obchozí trasy a zadní vchody. V místě, kde se řešená cyklostezka kříží s místní komunikací nejprve v ulici Obchodní a koncem prázdnin v ulici Jiráskova, bude tato místní komunikace dočasně zcela uzavřena. Vzhledem k tomu jsou navrženy objízdné trasy po ulici Svobodova a ulici Obchodní,“ popsala Lacigová a dodává, že pokud to bude možné, zhotovitel termín uzavírek zkrátí.

Obě etapy výstavby stezky pro chodce a pěší budou stát přibližně devět a půl milionu korun. Přes pětaosmdesát procent částky uhradí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek je vyčleněn z rozpočtu města.