Likvidace škod po povodních stále pokračuje. Oprav se nyní dočkala Rokytenka

Foto: Zpevněný břeh Rokytenky. Zdroj: Lesy ČR

VSETÍNSKO – Ničivé následky prudkých přívalových dešťů, které koncem května zasáhly Vsetínsko, jsou na některých tocích vidět doposud. Srážky vyvolaly bleskovou povodeň i v povodí říčky Rokytenka jihozápadně od Vsetína. V minulém týdnu dokončily Lesy ČR opravy na tomto toku, jejichž náklady přesáhly milion korun. Další práce se na Rokytence plánují i příští rok.

Voda se při bleskových povodních vylila z koryta a poškodila břehy. Vytvořily se nánosy a zátarasy. „Nejzávažnější škody vznikly v Rokytnici u panelového sídliště, kde se vytvořil třímetrový výmol a kde voda porušila na pravém břehu zeď. V Liptále zase poškodila levý břeh u silnice. Tam bylo třeba omezit provoz,“ řekl vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy z Lesů ČR Pavel Pernica.

Podnik coby správce toku hned po květnové povodni rokytnický výmol sanoval těžkým kamenným záhozem a vodohospodáři projekčně připravili opravu opěrné zdi. Zářijová přívalová srážka ale zeď ještě více narušila a vše bylo třeba řešit okamžitě. „Kamenný zához se prolil betonem. Práce v těchto dnech skončily. V Rokytnici je okolí říčky opět přístupné bez jakýchkoli omezení,“ dodal Pernica.

Zásah v Liptále je kvůli nepřístupnému terénu složitější. Projekčně připravenou stavbu by měly Lesy ČR zahájit v příštím roce. „Odhadované náklady mohou dosáhnout až dvaceti milionů korun. Do té doby zůstane provoz na komunikaci omezen, zejména pro vozidla nad tři a půl tuny,“ dodala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.