Zlínská Tříkrálová sbírka přinesla úžasný výsledek! Vybírat pomohlo přes tisíc koledníků

Ilustrační foto

ZLÍNSKO – Více než tisícovka Kašparů, Melicharů a Baltazarů vyšla v prvních dnech nového roku do ulic děkanátů Vizovic a Zlína. Do mnoha domovů přinesli kromě koledy i úsměv a radost. Obyvatelé čtyř měst a čtyřiceti čtyř obcí na Zlínsku je za to odměnili příspěvky pro potřebné, jejichž výše dosáhla celkové hodnoty 2 336 471 korun. „Je to úžasný výsledek. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této aktivitě podíleli,“ řekl ředitel Charity Zlín Vlastimil Vajďák.

Celkem se sbírky zúčastnilo na 346 skupinek koledníků, které tvořily tři děti a dospělý doprovod. Nesměla chybět ani požehnaná křída, kterou koledníci na dveře napsali C†M†B†2020, tedy Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku po celý rok. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přes dva kilometry mincí a bankovek

Jejich úsilí přineslo i zajímavé statistiky, se kterými dnes seznámila projektová manažerka Charity Zlín Pavla Romaňáková. „V kasičkách se ukrývalo 10 753 kusy papírových bankovek a 21 125 kusů mincí. Vyskládali-li bychom bankovky pěkně za sebe, šlo by o vzdálenost 1,538 kilometru, spolu s kovy by vzdálenost dosáhla úctyhodných 2,063 kilometru. A hmotnost mincí? Ta vydala za řádně urostlého mládence, konkrétně 156,110 kilogramů,“ uvedla Romaňáková.

Zajímavý je i vývoj sbírky v posledních letech. Z čísel je jasné, že obyvatelé na Zlínsku jsou čím dál štědřejší. Zatímco v roce 2017 věnovali na charitu 1 924 823 korun, o rok později už to bylo 2 104 897 korun a loni 2 248 171. Letošní celkový výsledek 2 336 471 korun tak jen potvrzuje rostoucí štědrost dárců.

Peníze poslouží potřebným, nemocnici i dětem

Nyní nastal čas vybrané peníze přerozdělit. „Tak zvané záměry na využití výnosu jsme již předložili v roce minulém. Jakmile se dozvíme, že jsou schváleny, budeme je moci realizovat. Předpokládám, že na ně nevyužijeme přidělenou částku celou, další projekty tedy budou během krátké doby následovat,“ objasnil ředitel Vajďák.

Pokud plány vyjdou, 650 tisíc korun by mělo putovat na pomoc lidem v nepříznivé životní situaci na Zlínsku, 150 tisíc korun na nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, 100 tisíc na letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA  a dystrofiemi a 100 tisíc na podporu osob se zdravotním či tělesným postižením. Charita myslí i na děti v Bulharsku a přes 96 tisíc chce věnovat na internát pro nejchudší romské chlapce v Kazanlaku.

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to podle rozhodnutí rady ředitelů Charity České republiky a České biskupské konference. Na 65 procent tak zůstane v Charitě Zlín, 15 procent bude určeno na projekty diecéze, 10 procent na dlouhodobé humanitární mise, 5 procent na celostátní projekty české charity a 5 procent je vyhrazeno na zákonem povolené režie.