Čeká nás další suchý rok? Malé množství sněhu dělá vodohospodářům starosti

Ilustrační foto

Nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce věští sucho i v letošním roce. Alespoň tak se na situaci dívá Povodní Moravy, které spravuje přes 3 700 významných vodních toků na území 7 krajů včetně Zlínského. Podle vodohospodářů množství sněhu v některých krajích nedosahuje ani čtvrtiny průměrných hodnot. „Letošní zásoby vody ve sněhu jsou dokonce nižší než v roce 2018, který byl extrémně suchý,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hladiny většiny vodních toků jsou na podprůměrných hodnotách. Týdenní průtoky se v uplynulém týdnu pohybovaly v rozmezí 25 až 55 procent průměrných lednových hodnot. Hladiny toků tak za toto období poklesly až o 15 centimetrů.

Například v Dřevnici ve Zlíně protéká jen 21 procent dlouhodobého měsíčního průměru, Olšava v Uherském Brodě je na 14 procentech normálu. „Zásoby vody ve sněhu jsou zcela klíčové pro plnění vodních nádrží v jarních měsících i pro doplňování hladiny podzemních vod. V letošním roce ale zatím nemáme z čeho nádrže plnit,“ sdělil Gargulák. Stávající situace tak zatím nasvědčuje tomu, že se sucho může prohlubovat. Vše bude záviset na vývoji počasí v následujících týdnech.

Povodí Moravy investuje do projektů na posílení vodních toků stovky milionů korun. „Mezi nejvýznamnější patří výstavba vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, rekonstrukce přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, rekonstrukce vodárenské nádrže Koryčany či zvýšení hladiny vodní nádrže Nové Mlýny na kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m.,“ vyjmenovává Gargulák. Současně s opatřeními na vodních nádržích uskutečňuje také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která významně přispívají zadržení vody v krajině.