Kde zůstala známá pilotka Amelia Earhartová?

Amelia Earhart

Zmizení americké průkopnice letectví Amelie Earhartové v roce 1937 způsobilo značný rozruch.

Odvážný pokus

V létě roku 1937 pilotka spolu se svým navigátorem Noonanem podnikla velmi odvážný pokus obletět ve dvoumístném letounu Lockheed jménem Electra v několika etapách svět. 2. června 1937 odstartovala dvojice k předposlední etapě, která měla vést více než 4 tisíce kilometrů nad otevřeným Pacifikem.

Plánovaným cílem byl malý ostrov Howland ležící zhruba mezi ostrovy Fidži a Havají. Bylo to obtížné, když vezmeme v úvahu, že měli v nekonečných dálavách Tichého oceánu najít tři kilometry dlouhý a kilometr široký ostrůvek.

Zmizení

Americké úřady provedly bezpečnostní opatření: loď USS Ontario se nacházela na půli cesty mezi ostrovem Lae a Howlandem, USS Swan byla umístěna zase mezi Howlandem a Havají. U Howlandu navíc kotvila loď pobřežní stráže Itasca, aby rádiem dávala instrukce pro přistání. Celá akce si měla vyžádat osmnáct hodin, rádiová hlášení zachycen Itascou však dokládala, že Electra byla ve vzduchu dvacet hodin a dvacet pět minut.

Amelia se ozvala asi tři sta km před Howlandem, pak se přiblížila na 150 km a začala kroužit, aby vyhledala malý ostrov. Poslední relace zachycená Itascou obsahovala neúplné hlášení polohy, které udávalo, že Electra létala střídavě na sever a jih, pak zavládl rádiový klid.

Hledání

Rozčilení bylo obrovské a více než tucet válečných plavidel prohledával tisíce čtverečních kilometrů této části Pacifiku. Nebyly ale nalezeny ani pozůstatky vraku, ani stopy po pilotce. Amelia Earhartová a její navigátor Noonan zmizeli.

Tehdy americké úřady tvrdili, že známá pilotka patrně Howland přelétla a při hledání ostrova létala ve stále větších kruzích, až se nakonec pro nedostatek paliva zřítila do moře.

Bylo vše jinak?

Teprve po letech byly zveřejněny některé detaily, které nasvědčují tomu, že by mohla být teoreticky možná i jiná verze. Na počátku 60. let narazil žurnalista CBS Fred Goerner náhodnou na velmi podivný příběh, který se šířil od starých manželů z ostrova Saipan na Marianách. Podle něj drželi v roce 1937 na ostrově Japonci dva bílé zajatce, a sice ženu a muže. Muže prý popravili pro špionáž, žena v zajetí zemřela.

Objevily se i další podrobnosti. Záchranáři Earhartové prý neměli k dispozici úplné přepisy rádiového provozu – některé pasáže byly údajně cenzurovány. Reportér CBS našel indicie, že americká vláda mohla Amelii přemluvit, aby přelétla Marshallovy ostrovy ležící severozápadně od Howlandu a pronikla až  k ostrovu Truk, aby tam prohlédla pro Japonce důležitý opěrný bod.

Další nesrovnalost spočívala v tom, že podle oficiálních předpovědí počasí měli letci mít na celé trase vynikající. V jedné rádiové depeši se ale hovoří o špatném počasí – a jediná oblast špatného počasí v regionu v tu dobu ležela dále na severozápad.

Jen dohady

Zřítila se tedy Earhartová a Noonan, nebo se rozhodli pro nouzové přistání na některém z ostrovů, které byly obsazeny Japonci?

Dalším faktem, který vešel ve známost, byla skutečnost, že krátce po dobytí Saipanu v roce 1944 dostalo komando námořníků rozkaz exhumovat na místním hřbitově dvě těla. Jednalo se tedy snad o ostatky zmizelé pilotky a navigátora?

Známá pilotka si tak tajemství svého podivného zmizení odnesla do (neznámého) hrobu.