Smíření se smrtí, duchovní služba i psychologická pomoc. Nemocnice ve Zlíně otevřela nový pavilon

Foto: KNTB

ZLÍN – V tuzemsku unikátní nabídku služeb pro pacienty soustředila zlínská Baťova nemocnice do nově otevřeného pavilonu číslo 10. Na jednom místě tak poskytne léčbu bolesti, paliativní péči o vážně nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální a psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Zrekonstruovaná budova byla včera slavnostně otevřena.

Délka života se prodlužuje, mnohdy však na úkor kvality

V prostorách pavilonu 10 jsou umístěny dvě ambulance pro léčbu bolesti, zákrokový sálek a stacionář pro infuzní terapii podávanou při léčbě. Dále je pacientům a jejich blízkým k dispozici podpůrný a paliativní tým nemocnice. Léčebnou a ošetřovatelskou část péče zajišťuje především personál oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. „Péče v nově otevřeném pavilonu je určena pacientům s chronickou bolestí způsobenou nezhoubnými onemocněními nebo onkologickými chorobami, ale také v podobě paliativní péče pacientům v terminálním stadiu jakékoli choroby, ať už se jedná o nádory nebo například kardiovaskulární onemocnění,“ popsal docent Tomáš Gabrhelík, primář Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zlínské nemocnice.

Poptávka po tomto typu péče podle jeho slov jednoznačně roste. „V souvislosti s lepší zdravotnickou péčí se prodlužuje délka života, mnohdy však na úkor kvality života. Lidé totiž častěji trpí chronickými bolestmi, které provázejí civilizační choroby související nejen s vyšším věkem, ale i životním stylem. Přibývá i pacientů v paliativní péči, s rostoucí délkou života souvisí totiž i vyšší výskyt závažných a chronických chorob, v jejichž terminálním stadiu o ně pečuje společně s ošetřujícím lékařem podpůrný paliativní tým,“ připomněl primář.

Léčba jde ruku v ruce s duchovní podporou

Podpůrný a paliativní tým působí ve zlínské nemocnici více než rok. Tvoří jej lékaři, zdravotní sestry, zdravotně – sociální pracovnice, psychologové a nemocniční kaplani. „Spolupracujeme se zdravotníky, pacienty a jejich rodinami napříč odděleními v naší nemocnici. Cílem paliativní péče je tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, a tak zachovat dobrou kvalitu života až do konce,“ uvedla vedoucí lékařka týmu Alena Kočendová, která se rozvoji paliativní medicíny ve zlínské nemocnici věnuje už řadu let a svým úsilím dokázala, že se specializovanou péči podařilo rozvinout do dnešní podoby.

Péče a služby nabízené v desátém pavilonu se budou i nadále rozvíjet, a to například v oblasti intervenční léčby bolesti, správné výživy pacientů při léčbě bolesti či v paliativní péči, ale také například plánovaným otevřením poradny pro pozůstalé. „Nabídneme tuto službu od jara letošního roku, chceme rodinám pacientů poskytnout pastorační poradenství a doprovázet je v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého člověka,“ doplnil vedoucí týmu nemocničních kaplanů Vít Kadlčík. Ti v nových prostorách rovněž sídlí, podílejí se na fungování paliativního týmu a zároveň poskytují klinickou pastorační péči pacientům u lůžka přímo na odděleních zlínské nemocnici.

Unikátní koncept péče není dosud v republice běžný

Podle předsedy představenstev krajských Radomíra Maráčka je poskytovaná péče na velmi vysoké úrovni. „Mohu s potěšením konstatovat, že se v této oblasti řadíme mezi nejlepší pracoviště v České republice. Podařilo se nám nyní jít ještě dál a koncentrovat péči o tyto pacienty do jednoho místa. Vytvořili jsme unikátní koncept, který zatím v českých podmínkách není běžný a může se stát pro další zdravotnická zařízení inspirací,“ vysvětlil předseda představenstev krajských nemocnic Radomír Maráček.

Činnost podpůrného a paliativního týmu ve zlínské nemocnici dlouhodobě podporuje také Nadační fond AVAST, který se podílel na dovybavení prostor nově zrekonstruovaného pavilonu. Baťova nemocnice investovala do stavebních úprav a dovybavení ambulantního provozu 9 milionů korun z vlastního rozpočtu.

Foto: KNTB