Radhošť a tajemné “ďůry” – co asi skrývají?

Radegast - socha z Radhoště

Radhošť (1129 m) je jednou z nejznámějších hor Moravskoslezských Beskyd. Lze říci, že je také jakýmsi symbolem celé oblasti.

Legendy a ďůry

Vrch Radhošť byl podle legendy sídlem pohanského boha hojnosti a úrody (Radegasta), který byl našimi předky velmi uctíván, vrch se pro ně stal tedy kultovním místem. Ovšem je také místem, kde prý krátce působili i Cyril s Metodějem. Také sem ve středověku přicházeli hledači pokladů.

Dnes již nevíme, co je na legendách pravdy, ale tajemné jsou i záhadné ďůry – tak se zde říká jeskyním, které leží mimo hlavní turistické trasy. Dodnes není přesně znám jejich rozsah ani účel. Tyto ďůry bychom mohli nalézt zhruba mezi Pustevnami a Radhoštěm, známá je hlavně jeskyně Cyrilka. Jeskyně ovšem nejsou veřejnosti přístupné.

Čarodějnické rejdy

Oblast Radhoště prý také bývala oblíbeným místem sabatů čarodějnic, které tu o filipojakubské noci slavily a tančily. Tehdy bylo údajně lepší se tomuto místu vyhýbat. Říká se, že zdejší podzemí chrání dodnes pekelné mocnosti, ale to neodradilo dobrodruhy, kteří se zde snažili objevit něco z bohatství, které se právě v podzemí má ukrývat.

Co se skrývá v jeskyních?

Ďůry začali lidé využívat asi v 15. století, kdy v nich byl skladován sýr, zároveň se zde pastevci mohli schovat před nepřízní počasí. Zajímavá je jeskyně Volařka (schovaná mimo cesty v lese kousek od Radhoště). Je široká asi 2 metry a hluboká 3 metry, ale pokračuje několikametrovými chodbami a končí v neprůchodných komínech a zásypech. Právě zde by někde měla být zlatá socha Radegasta, kterou ukryli pohanští kněží, aby nepadla do křesťanských rukou.

Celý systém je prý propojen chodbami, které jsou na některých místech zřícené – to je možné vidět v terénu mezi Cyrilkou a Radhoštěm na nejznámější proláklině Záryje. Tady by se v podzemí měla nacházet Radegastova svatyně.

Cesta k pokladu?

Jan Šebesta roku 1830 sepsal spis, kde je popsána cesta vedoucí k pokladu. Není právě jednoduchá. Vede podzemím podél tajných znamení k rozsedlině, kde tekla voda a byla zde položena dřevěná lávka. Kdo ji zdolal, dostal se až k železným dveřím, za kterými mělo být množství zlata. Co si za tím představit? Je to snad socha Radegasta nebo je skutečnost prozaičtější, a mohly by to být cennosti ukryté zbojníky? Kdoví…