Výměna kolenního kloubu, magnetická rezonance nebo mamografie. Dokdy vás musí vzít na plánovanou operaci nebo vyšetření?

ilustrační foto (zdroj shutterstock)

Určitě to znáte z vlastní zkušenosti. Dostanete od svého lékaře žádanku na mamograf nebo na vyšetření srdce a, když se chcete objednat, dozvíte se, že tento měsíc je zoufale plno a následující měsíc to není o moc lepší. Od kamarádky jste zase slyšela „zaručenou“ informaci, že na výměnu kolene budete čekat minimálně dva roky, pokud někoho nepodplatíte. Jak je to tedy s čekacími lhůtami? Existují pro ně nějaké limity, nebo můžete skutečně čekat celé měsíce či roky?

Časová dostupnost

Dobrá zpráva pro všechny je, že existuje vyhláška (konkrétně se jedná o Přílohu č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb), která stanoví maximální čekací lhůty pro konkrétní plánované lékařské úkony. Horší zprávou je, že mnohdy na daný zákrok budete opravdu čekat až k naplnění této nejzazší hranice. Navíc díky koronaviru vznikl v léčebném systému velký skluz, takže v současné době možná narazíte i na překročení zákonem garantované maximální čekací lhůty.

Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Jinými slovy počet týdnů, které pacient může nejdéle čekat na určitý lékařský výkon, jako je operace, odborná léčba nebo vyšetření. Tyto lhůty nelze za normálních okolností časově překročit a týkají se plánovaných lékařských výkonů.

Jak dlouho budete čekat

 • Náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu – 52 týdnů
 • Artroskopie (miniinvazivní zákrok k vyšetření a operování kloubů pomocí optiky) – 8 týdnů
 • Angiografie (zobrazení cév) nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony – 8 týdnů
 • Echokardiografie (ultrazvukové vyšetření srdce)– 10 týdnů
 • Operace katarakty (šedého zákalu) – 30 týdnů
 • Endoskopické vyšetření (např. gastroskopie – tzv. polykání hadičky k vyšetření jícnu a žaludku) – 4 týdny
 • Denzitometrie (stanovení hustoty minerálů v kosti) – 16 týdnů
 • Skiagrafie a sonografie – 2 týdny
 • Počítačová tomografie – 3 týdny
 • Magnetická resonance – 5 týdnů
 • Mamografické vyšetření – 6 týdnů
 • Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy – 4 týdny

Když potřebujete akutní ošetření

Uvedené lhůty platí pro plánované lékařské služby. Pokud je pacientův stav akutní, např. v důsledku úrazu je potřeba provést artroskopii, tak pacient samozřejmě nečeká 2 měsíce, ale je převezen na sál okamžitě.

Výběr pracoviště, kde výkon provedou

Klasicky vše probíhá tak, že vám lékař na plánovaný výkon vystaví žádanku a nasměruje vás do konkrétního zdravotnického zařízení. Pokud z nějakého důvodu máte zájem o jiné zdravotnické zařízení (třeba právě proto, že vám nabídne kratší čekací lhůtu), máte na jeho volbu nárok. Je však třeba se s tímto pracovištěm domluvit a také si zjistit, jestli má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Pokud by nemělo a výkon by přesto provedlo, museli byste si ho uhradit sami, což není levnou záležitostí. Například „pouhá“ magnetická rezonance mozku přijde přibližně na 8 000 až 12 000 Kč.

Nedodržení povinnosti ze strany pojišťovny

A co dělat, kdy by se náhodou ukázalo, že vám daný výkon ve vašem okolí nikde v dané lhůtě neprovedou? Pak se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu, jelikož ta je ze zákona povinna zajistit místní a časovou dostupnost hrazených služeb. Pokud vám nepomůže, tj. nedodrží svou povinnost zajistit vám potřebnou lékařskou službu v dané lhůtě, můžete podat stížnost na Ministerstvo zdravotnictví (mzcr@mzcr.cz). V tomto případě by jí mohl hrozit dle § 45a odst. 2c zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zvláště výrazný finanční postih, a to pokuta až do výše 10 milionů korun. Na druhou stranu je otázkou, jak se bude v budoucnu vyvíjet situace v souvislosti s druhou volnou pandemie. Pokud by došlo k černému scénáři a jednotky intenzivní péče by byly přeplněny, pak by nebylo v reálných silách nemocnic termíny některých zákroků dodržet.