Jak je to s výživným na dítě, které dosáhne plnoletosti

Rodiče mají nejen morální, ale také zákonnou povinnost své dítě živit, a to až do doby, než je schopno se živit samo. Takže dovršení plnoletosti zdaleka nemusí být koncem této povinnosti. Naopak, rostoucí nároky dospělého dítěte se odrážejí ve výši výživného. Také je třeba vědět, komu výživné správně posílat, aby v budoucnu nedošlo k problémům.

Zákon říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. V případě rozvodu by správně měli oba rodiče přispívat na výživu dítěte podle svých možností, schopností a majetkových poměrů. Nemělo by tedy docházet k situaci, kdy dítě bude žít v chudobě s jedním rodičem, zatímco ten druhý se bude topit v blahobytu.

Rodičovská zodpovědnost vs. vyživovací povinnost

Když vaše dítě dosáhne 18 let, můžete se radovat z toho, že jste se konečně zbavili rodičovské zodpovědnosti. Ratolest se totiž stává svéprávným občanem, který nese za všechny své činy, včetně nejrůznějších vylomenin, plnou zodpovědnost. Radost vám poněkud zakalí skutečnost, že vaše vyživovací povinnost vůči potomkovi pokračuje vesele dále, dokud se nebude schopen samostatně živit. Nejčastěji do chvíle, kdy zdárně dokončí střední školu nebo odpromuje na vysoké. Pokud je však jeho profesní příprava ukončena již v osmnácti letech a nic mu zásadně nebrání ve výdělečné činnosti (jeho vlastní lenost se zde nepočítá), pak již rodiče výživné, lidově řečeno alimenty, platit nemusí.

Kolik se platí

Nelze zde říci přesnou částku, kolik by měl přispívat na výživu dítěte rodič, který s ním nežije ve společné domácnosti. Jak již bylo řečeno, záleží na více faktorech. Alespoň přibližným vodítkem může být následující tabulka. Z ní je patrné, že na dospělé dítě dosahuje výživné nejvyšších hodnot. Pokud jste dosud platili spíše méně než více, s osmnáctými narozeninami dítěte očekávejte požadavek o úpravu alimentů směrem nahoru.

 

Kategorie Věk dítěte Část z čistého příjmu rodiče připadající na výživné
1. 0 – 5 let 11 – 15 %
2. 6 – 9 let 13 – 17 %
3. 10 – 14 let 15 – 19 %
4. 15 – 17 let 16 – 22 %
5. 18 a více let 19 – 25 %

 Komu se platí

Pozor! Zatímco do 18 let se výživné platilo k rukám rodiče, který měl dítě v péči, jakmile se dítě stane plnoletým, platí se výživné přímo jemu. Toto je velmi důležité vědět. Pokud byste totiž výživné posílali dále vyživujícímu rodiči, pak by se mohlo (v krajním případě) stát, že by vás dítě zažalovalo za neplnění vyživovací povinnosti.

Případnou žádost o zvýšení výživného dává k soudu již přímo zletilé dítě, tedy ne druhý rodič. V okamžiku, kdy dospělé dítě, byť ještě studující, začne bydlet samostatně, tedy odstěhuje se i od druhého rodiče, má nárok na výživné i od něj. Pokud by tento rodič platit nechtěl, může se zletilé dítě obrátit na soud. Jestliže dojde ke vzniku dluhu na výživném, může je dítě vymáhat i exekučně.

Studijní výsledky a přivýdělek

U zletilých však soud v podobných případech může také zkoumat studijní výsledky dítěte a jeho možnost si přivydělat třeba na brigádách. Studijní výsledky svědčící o tom, že student ještě ani ve třetím ročníku nezaznamenal existenci známek či povinnou účast ve výukovém programu, výši výživného v jeho prospěch patrně nerozhodnou.