Vsetín uvolnil finance na obnovu pěti historických domů

Zdroj: město Vsetín

VSETÍN – Pět žadatelů se uchází o dotaci z programu na obnovu staveb, město jim finance schválilo a rozdělí jim 530 tisíc korun. Cílem programu je podpořit údržbu nemovitých kulturních památek.

V prvním kole o dotační program byla vyčleněna částka 400 tisíc korun, přihlásil se jeden žadatel, kterému město přislíbilo dotaci 23 tisíc korun. Majitel nemovitosti ale svou žádost stáhl. Proto město zřídilo druhé kolo, ve kterém se přihlásilo šest subjektů. Do finále se jich dostalo pět, jelikož jeden z nich nesplnil podmínky. Celkové náklady na rekonstrukce se vyšplhaly na 530 tisíc korun. „Zastupitelé se rozhodli vyhovět jim v plné výši, ačkoliv souhrn žádostí převýšil alokovanou částku v programu o 130 tisíc korun. Zvýšený objem pokryjeme z finančních prostředků původně vyčleněných do Programu podpory podnikatelů za nouzového stavu, kde bylo z částky dvou milionů korun vyčerpáno pouze něco přes půl milionu,“upřesnil rozhodnutí zastupitelů starosta Růžička.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Program si klade za cíl podpořit údržbu nemovitých kulturních památek a staveb na území ochranných pásem, ale i staveb bez památkové ochrany, které jsou součástí zástavby města a dotváří původní historickou zástavbu. Žadatelem o dotaci může být fyzická i právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vybrané části města, konkrétně na Dolním náměstí, Horním městě včetně Palackého ulice a Smetanově ulici. Do programu spadají opravy fasád, zateplení, nátěry nebo restaurování kulturních památek.

Letos tedy byly na základě rozhodnutí zastupitelů podpořeny tyto investice:
• oprava fasády, výměna oken a rekonzervace sgrafitové výzdoby domu č. p. 339 na Dolním náměstí,
• výměna oken a dveří domu č. p. 12 na Horním náměstí,
• výměna oken v přízemí hotelu Pančava č. p. 323 na Svárově,
• výměna výkladců a prosklené stěny se vstupními dveřmi v parteru domu č. p. 1040 na Svárově,
• oprava fasády, soklů a luxferů uliční části domu č. p. 1533 na Smetanově ulici.