Alžběta (Eliška) Pomořanská – už jako mladá dívka dokázala lámat podkovy a nože, navíc roztrhnout i brnění!

Alžběta Pomořanská - busta

Pamatujete si film Noc na Karlštejně? Na Karlštejn tu pronikla Alžběta (Eliška), jinak čtvrtá manželka Karla IV.

Čtvrtá manželka

Roku 1363 si Karel IV., kterému tehdy bylo 47 let, bral za svou čtvrtou manželku šestnáctiletou Alžbětu Pomořanskou. Byla dcerou Bogislava V. Pomořanského a Alžběty, dcery polského krále Kazimíra. Eliška byla nejen statná, ale i tvrdohlavá. A hlavně, co je zajímavé, film Noc na Karlštějně nám ukazuje pravdu v jedné věci: neobyčejnou tělesnou sílu Eliščinu, takže když císař pořádal, aby ji předvedla, lámala podkovy, brnění nebo nože.

Karlovi se tímto sňatkem podařilo rozbít protilucemburskou opozici, k níž patřili právě polský Kazimír, uherský Ludvík, i vévoda Bogislav, Alžbětin otec. Měsíc po sňatku bylo korunována českou královnou. (Ovšem dva dny předtím její nevlastní syn, dvouletý Václav, z předchozího manželství Karla).

Alžběta byla také jedinou z manželek Karla, která byla korunována na císařovnu. 1. listopadu 1368 ji korunoval v Římě sám papež Urban V.

Děti

Zdatná byla Alžběta i jinak: předchozí manželství Karla trvala celkem 26 let a narodilo se z nich pět dětí, s Alžbětou měl císař v letech 1366 – 1377 dětí šest. Jako druhý v pořadí se narodil Zikmund, který zemřel jako poslední mužský potomek lucemburské dynastie v roce 1437. Dalším synem byl Jan, pozdější kníže Zhořelecký, ten zemřel  v roce 1396. Co se týče dcer, nejstarší Anna se později stala anglickou královnou, Markéta byla provdána za Jana III. z Hohenzollernu. Další dva synové, Karel a Jindřich, zemřeli v dětském věku.

A jak Karel miloval následníka trůnu Václava (IV.), který se narodil v jeho třetím manželství s Annou Svídnickou, tak Alžběta upřednostňovala přirozeně svého syna Zikmunda, a nehodlala se vyrovnat s jeho druhořadým postavením v panovnické rodině. S nevlastním synem Václavem ostatně prý nevycházela příliš dobře. Zřejmě také proto, že byl příliš rozmazlovaný svým slavným otcem, a ona si toho byla dobře vědoma. Václav se k nim všem choval velmi sebevědomě, až povýšeně.

Císařovna-vdova

Manželství s Karlem prý bylo přesto harmonické. 29. listopadu 1378 však Karel IV. zemřel, a to ve věku 62 let. Příčinou jeho smrti byl zápal plic, kterému předcházel zvláště silný nápor dny, kvůli kterému musel ulehnout. Alžbětě bylo v té době 31 let. Císař byl uložen do hrobky českých králů v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, kde již odpočívaly jeho tři ženy. Alžběta jej přežila o patnáct let, které naplnila činy, jež měly podpořit jejího milovaného syna Zikmunda. Ve hře totiž byla jak uherská, tak polská koruna.

Císařovna-vdova se ve svých letech nerada vzdávala života u dvora a špatně se jí odcházelo do ústraní svých věnných měst. Její sebevědomí dráždilo to, jak se cítila odstrčená. V prvních letech se ještě snažila politicky působit, ale Václav IV. již vystupoval jako samostatný vládce. Ani přes svou velkou energii nemohla nijak zastavit rostoucí nepřátelství mezi Václavem a Zikmundem – sama tomu v jejich dětství ostatně příliš nepomohla. Vypadá to tak, že Václav rád dával najevo Zikmundovi svou nadřazenost, což špatně snášel jak Zikmund, tak Alžběta.

Zemřela 14. února 1393 na svém sídle v Hradci Králové. Byla pohřbena vedle rakve s tělem Karla IV.