Jan Hájek ženy nebije, jeho ale partnerka seřezala!

V seriálu Božena si zahrál Jana Němce, manžela naší největší národní spisovatelky Boženy Němcové. Jan Hájek svým výkonem oslnil a znovuotevřel téma domácího násilí. On sám by ženě nikdy neublížil. Sám ale v jedné své partnerce vzbudil natolik nenávistné pocity, že se na něj vrhla a zbila ho. 

Sám herec se manžela Němcové zastává a vysvětluje své pojetí role. „Když si někdo přečte korespondenci Němcové, což je asi to stěžejní, pochopí, že její muž nebyl zdaleka jen nějaký grobián, ale že ji opravdu miloval a že ji přivedl do toho obrozeneckého světa, a že nebýt jeho, tak Božena není,“ vysvětluje svůj pohled umělec. „Měl také velké srdce pro rodinu, což je patrné především z jeho vztahu k vnukům.“

Zajímavý je i jeho názor na projevované násilí, které prý nemůžeme vnímat z dnešního úhlu pohledu. „To se nedá posuzovat z dnešního hlediska. Myslím, že to byla určitá forma trestu a v něm zřejmě pocit jakési marnosti, kdy on měl vizi, že mu bude žena rodit děti, starat se a vařit, ale bohužel se tak nestalo.“ Po letech, kdy nám byl ve škole vnucován velmi jednostranný, negativní pohled na Josefa Němce, zaujalo toto nové pojetí diváky natolik, že prý dostává dopisy a vzkazy typu, že by si nějaká paní „od Hájka i tu facku nechala dát“. To ho prý dost děsí, stejně jako představa, že se ženy k partnerům, kteří na nich páchají násilí, stále znovu vrací. A bohužel se to stále děje všude kolem a seriál o Boženě toto téma opět otevřel.

On sám prý ale takový není. „Já sám jsem však byl ženou zmlácen, to ano,“ připouští a přiznává, že důvodem ataku bylo, že od ní odešel. „Někdy stačí málo a z lásky je nenávist. Myslím, že ani nevěděla, co dělá, tak jsem to dostal za celou tu dobu, za dva roky, co jsem s ní byl, plus za dva roky, co jsem s ní nebyl, ale ona si myslela, že s ní ještě jsem, “ poodhalil střípky ze svého života v nedávném rozhovoru v talk show Jana Krause herec.