Parkování v ulicích. To, že parkujete před vlastním domem, neznamená, že nemůžete dostat pokutu

Ilustrační foto

Většina řidičů je informována o existenci dopravních značek Zákaz stání a Zákaz zastavení, a mnozí (i když zdaleka ne všichni) je také respektují. Někteří dokonce tuší, že jsou i jiné situace, kdy stání není povoleno, například v křižovatce a 5 metrů před ní či za ní nebo v blízkosti nepřehledné zatáčky. Co se ale týká parkování v ulicích, vypadá to, že o existenci nějakých předpisů nemají řidiči ani tušení. Nejspíše jim, když se připravovali na zkoušku z autoškoly, nějaký skřítek vytrhnul příslušné paragrafy z vyhlášky. A patrně řádil celorepublikově. Jak tedy správně parkovat na ulici?

Co řidiči neřeší, ale měli by

Je v pořádku, když soused nechává stát auto na cestě před svým rodinným domkem a za ním zaparkují další tři auta, protože mu právě přijela menší návštěva, přičemž soused bydlící naproti přes ulici učiní totéž? Náhodný řidič auta sice původně docela širokou ulicí projede, avšak musí doufat, že nepotká nikoho v protisměru, jinak se bude muset obratně vmáčknout do nějaké „pidiskulinky“ mezi auty, která vesele lemují ulici po obou stranách.

A platí, že řidič si může na cestě před svým domem či zahradou zaparkovat auto libovolně vůči směru jízdy, tedy klidně i „čumákem“ proti směru, protože se mu tak lépe parkuje? Odpovědi, které řidiče s výše uvedenými praktikami příliš nepotěší, najdeme v § 25 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Stání proti směru jízdy

Odst. 1 uvedeného zákona říká: „Řidič může zastavit a stát vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.“ Takže coby řidič můžete v obousměrné ulici nechat své auto stát pouze ve směru jízdy. Stání proti směru jízdy je povoleno jen v jednosměrné ulici.

Málo místa pro provoz

Odst. 3 stanoví: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.“ Pokud tedy řidič neplánuje pouze zastavit na dobu nezbytně nutnou, ale v podstatě zde hodlá své vozidlo odložit na hodiny či dokonce dny, musí si pohlídat, aby v obousměrné ulici zůstalo volných 6 metrů. A je úplně jedno, jestli jeho vůz stojí na cestě před jeho vlastním domem či zahradou. Naopak, již z lidské slušnosti by měl odstavit vůz na svém pozemku, aby zbytečně nekomplikoval průjezd ulicí. Mnoho řidičů to samozřejmě neudělá, protože si řeknou, že pak se jim tam „nasáčkuje“ někdo cizí mající podobnou znalost dopravních předpisů.

Na kolik to přijde

Poruší-li řidič uvedená pravidla, dopouští se přestupku ve smyslu § 125 c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu. Hrozí mu pokuta až do výše 2 500 Kč. Městská policie může takového řidiče ovšem také potěšit botičkou, která bude autu odejmuta až po zaplacení pokuty. Rovněž může dojít k odtažení vozidla. Tato „sranda“ může přijít přibližně až na 1 300 Kč a je potřeba ještě počítat s úhradou za stání auta na záchytném parkovišti, cca 150 až 200 Kč za den. Odtažení vozidla policie nařídí například, pokud auto (nebo třeba i motorka) omezuje, případně ohrožuje, provoz na pozemní komunikaci.