Přijít včas. Zásadní faktor pro onkologické pacienty

Zásadním faktorem pro úspěšnou léčbu je přijít včas. Onkologičtí pacienti mohou absolvovat konzultaci s lékařem v Protonovém centru i ve virtuální ambulanci

Pandemie koronaviru nemění pouze zaběhnutý řád světa tak, jak jsme na něj byli doposud zvyklí. Významně zasahuje také do života onkologicky nemocných pacientů. Snad nikde jinde než v oblasti onkologie neplatí důrazněji, že nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou léčbu onemocnění je čas. A právě proto nabízí Protonové centrum pacientům možnost absolvovat konzultaci z pohodlí domova. Pacienti tak rychleji získají potřebné informace, které vedou k rychlejšímu zahájení léčby. Protonová léčba, stejně jako všechna vyšetření v Protonovém centru, je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Důvěra mezi nemocným a lékařem, potažmo zdravotnickým zařízením, je nesmírně důležitým faktorem v celé léčbě, a to si v Protonovém centru uvědomují. Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáží v Protonovém centru úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty a prsu. Dále zde léčí maligní lymfomy, nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, nádory zažívacího traktu a plic. Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami, proto je léčba dostupná všem nemocným s rakovinou z celé ČR.

Pro všechny pacienty z celé České republiky jsou naše služby dostupné. Každý pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku uvedenou na webových stránkách Protonového centra (PTC) nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin pak od nás dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě. Další možností je, že pacienta k nám do Protonového centra pošle jeho ošetřující lékař, který protonovou léčbu vyhodnotil pro pacienta jako optimální léčebný postup, “ říká primář Protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Pacienti jsou v době pandemie koronaviru velmi zranitelní, bojí se chodit k lékaři a svá vyšetření často odkládají, proto je v Protonovém centru kladen důraz na lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti. Každý nemocný pacient má v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici. Komunikace osobního koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby a podobně. Pokud je protonová léčba pro pacienta vhodná, koordinátor mu nabídne termín vstupní konzultace v horizontu max. 5 pracovních dní. Tuto konzultaci je možné absolvovat nově i ve virtuální ambulanci. Videokonzultace s lékařem je určena pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit ozařování (radioterapii) a chtějí získat z pohodlí a bezpečí svého domova informace o protonové léčbě, jejich výhodách a rizicích, případně dalších léčebných alternativách. Tato služba je zcela zdarma a pro všechny pacienty z celé ČR.

A MUDr. Kubeš dále dodává: „Největším benefitem protonové léčby je to, že protonový paprsek umožňuje zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Proto se také výrazně snižuj, na rozdíl od jiných druhů léčby, riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků. Pacientům protonová léčba, která je ambulantní, tedy bez nutnosti hospitalizace, zajišťuje vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní. Například nejčastější diagnózou u mužů léčenou v Protonovém centru je rakovina prostaty. Dnes můžeme úspěšně vyléčit 98 až 99 procent mužů s rakovinou prostaty, pokud bylo onemocnění zachyceno v časném stadiu. Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla, pokud možno, stejná jako před nemocí.“

Co možná nevíte

 • Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem
  občanům z České republiky.
 • Nejčastější diagnózou u mužů léčenou v Protonovém centru je rakovina prostaty. U pacientů
  s nízce rizikovým karcinomem prostaty je 98 – 99% šance na vyléčení.
 • Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum i diagnostiku, a to nejen svým
  onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření
  magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou
  tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo 2 – 3 týdnů.