Astrální exkurze celé rodiny: Nezjevil se umírající, ale jeho příbuzenstvo

Ilustrační obrázek

Případů, kdy se člověk v okamžiku smrti zjeví příbuzným nebo nejbližším přátelům, je mnoho. Parapsychologové si myslí, že to způsobuje vyslání jemnohmotné složky nazývané taky astrální tělo. V dnešní době jsou podobné fenomény shrnovány pod pojem Out of Body Experience (OBE). Jde tedy o mimotělní prožitky, ale ty nemusí vždy nutně souviset se smrtí.

Neobvyklý případ

Zvláštní případ takového prožitku spadá do roku 1870. Zvláštní je proto, že se umírající nezjevil příbuzným, ale právě naopak – oni to byli, kdo se náhle ocitnul na místě neštěstí. Zní to celé poněkud bizarně.

Celá událost se odehrála na parníku Robert Lowe, který zrovna plul na širém moři. Inženýr W. H. Pearce onemocněl tyfem. Je to smutné líčení, protože na svém lůžku v kajutě nemohl než očekávat svůj konec. Neumíral ale sám. Přátelil se totiž s topičem D. Brownem, ostatně jejich rodiny se dobře znaly, takže tento kamarád seděl u lůžka umírajícího inženýra.

Byl zneklidněn tím, že Pearce byl velmi rozrušený a neustále se snažil vstát. Chtěl přivolat pomoc, ale událost, která následovala, u něj vyvolala vlnu paniky. Byl rozrušený prakticky i v momentě, když na ni jen vzpomínal.

Zjevení

Když se totiž snažil zabránit tomu, aby Pearce vstal z lůžka, na protější straně kajuty spatřil Pearceovu ženu, obě děti i matku, které dobře znal a věděl, že žijí. Vypadali jako úplně normální lidé, jen se tvářili ustaraně a byli poněkud bledší než jindy.

Nezůstalo však jen u vidiny – protože Brown zřetelně slyšel promluvit matku ubohého Pearce. Sdělila Brownovi, že Pearce bude pohřben ve čtvrtek v pravé poledne, do hloubky 1400 stop. Pearce své příbuzné již v ten moment nevnímal, nacházel se totiž už v kómatu.

Pak celá přízračná rodina zmizela (Brown je zase spatřil až po návratu domů). Byl ale tak vyděšený, že musel opustit kajutu a vrátil se tam až poté, co jeho přítel zemřel. Byl zcela vyvedený z míry, takže v kajutě nemohl vydržet.

Mýlila se jen v detailech

Ovšem matčina předpověď synova pohřbu se nenaplnila. Její syn zemřel již v úterý, tedy nikoliv ve čtvrtek, přičemž jeho tělo bylo pohřbeno do vln oceánu ještě téhož dne. Také to nebylo v pravé poledne, ale v devět hodin ráno.

Brown se vydal za kapitánem a oznámil mu, ještě celý vyděšený, že ve stávající kajutě už nevydrží. Neprozradil mu však důvod hned, ale až po přítelově pohřbu.

Sám kapitán vypověděl, že topič opravdu působil jako psychicky velmi otřesený člověk. Jeho výpověď o setkání s rodinou zemřelého mu uvěřil, ač to byl jinak racionálně založený muž. A to také proto, že se Brown nepokusil upravit výpověď matky tak, aby lépe odpovídala skutečnosti, ale vypovídal pravdu o tom, co mu řekla.