Nemocných je čím dál víc. Sociální služby v Kroměříži zakázaly návštěvy

KROMĚŘÍŽ – Kvůli nárůstu respiračních onemocnění zakázaly Sociální služby města Kroměříže návštěvy v Domově se zvláštním režimem Strom života v Purkyňově ulici a také v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka. „V ostatních zařízeních jsou návštěvy omezené. Prosíme občany, kteří jsou nemocní, aby návštěvu příbuzných raději odložili,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Podle údajů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se minulý týden zvýšil počet obyvatel trpících akutní respirační infekcí téměř o 18 procent, stoná 2012 ze 100 000 obyvatel. Mnohem výrazněji se zvýšil počet osob nemocných chřipkou, o 102 procent. Podle údajů hygieniků se Zlínský kraj nachází ve fázi plošné epidemie. Také na další týdny navíc hygienici předpokládají, že počet nemocných chřipkou vzroste.

Aktuální informace o možnosti návštěv v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže lidé najdou na webu www.sskm.cz. Sociální služby města Kroměříže spravují pět zařízení, která se starají o 575 klientů.