Konečně! Zaplavená skládka se dočká oprav!

KROMĚŘÍŽ – Voda hromadící se v prostoru bývalé skládky Zachar u vážanské cihelny začíná dělat vrásky na čele i místnímu zastupitelstvu. Stabilitu objektu, který je již přes dvacet let opuštěný, narušuje stoupající hladina a situaci má nyní zlepšit zpevnění paty a čela skládky. „Opevnění čela skládky je nutné k zajištění jeho stability a k její ochraně proti vodní erozi ze zaplavované těžební jámy,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Práce by měly probíhat od června do listopadu letošního roku.

Stávající čelo skládky bude muset být překryto filtrační vrstvou ze štěrkopísku, na který se uloží vrstva lomového kamene. „Použitý kámen musí být vhodný pro vodohospodářské stavby, to znamená, že musí být nenasákavý a nesmí namrzat,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje města Soňa Mertová. Dřívější práce na objektu stály město přes dva miliony korun, nový projekt má hodnotu pět a půl milionu.

Skládka nyní leží částečně na městských i soukromých pozemcích v místech vytěženého zemníku cihlářských hlín. Její provoz byl ukončen v roce 1998 a o pět let později ji radnice poprvé rekultivovala. Z prostoru byla odčerpávána voda, to však soukromý majitel v roce 2005 ukončil a od té doby narůstá vodní hladina a naléhavost problému, který způsobuje.